Nederlanders zijn de afgelopen twee jaar
actiever geworden in hun vrije tijd. Dat is goed nieuws, maar
tegelijkertijd beweegt bijna de helft van alle Nederlanders nog
steeds te weinig. Vooral mensen met zittende beroepen en
schoolgaande jongeren blijven achter bij de norm van 30 minuten
bewegen per dag.Ross reageert daarmee op het Trendrapport Bewegen
en Gezondheid dat TNO donderdag heeft gepubliceerd.

Het Nederlands Instituut voor Sport en
Bewegen (NISB) zoekt deze doelgroepen op en gaat daarom met de
campagne 30minutenbewegen het land in. Clémence Ross
(directeur

NISB) bezoekt de komende maand alle
provincies met de campagnebus om zo op lokaal en regionaal niveau
de campagne kracht bij te zetten. 30minutenbewegen laat
Nederlanders zien en beleven dat bewegen niet alleen gezond maar
ook leuk is.

Aan 30minutenbewegen werkt een ongekend
groot aantal mensen en organisaties mee, waaronder ambtenaren,
GGD-medewerkers, provinciale sportraden, docenten, huisartsen,
welzijnswerkers en vele professionals die sport en bewegen
stimuleren. Zij bezochten vandaag, 26 april, in het Openluchtmuseum
in Arnhem de startdag 30minutenbewegen en vernamen hoe zij campagne
kunnen voeren om mensen in beweging te krijgen. Door de landelijke
campagne te verbinden met regionale en lokale beweegactiviteiten,
wil NISB nog meer Nederlanders bereiken.

Acties

Behalve de tour met de campagnebus staan
voor dit jaar meer acties gepland, waaronder Start met
(beweegclinics voor beginnende sporters), Beweegmaatje
(Internetcommunity) en evenementen op vmbo-scholen. Meer informatie
staat op www.30minutenbewegen.nl

De campagne 30minutenbewegen

De vierjarige campagne 30minutenbewegen
richt zich op alle Nederlanders met de boodschap om meer te (gaan)
bewegen. Te weinig lichaamsbeweging geeft een verhoogd risico op
het krijgen van onder meer diabetes, bepaalde vormen van kanker,
obesitas, stress en depressie. NISB voert de beweegcampagne uit in
opdracht van het ministerie van VWS en wil bereiken dat 65% van de
Nederlanders in 2010 aan de beweegnorm voldoet. Vier groepen
krijgen bijzondere aandacht in de campagne: vmbo-ers, 50-plussers,
chronisch zieken en werknemers met zittende beroepen. Dit zijn de
groepen die niet of nauwelijks aan sport en bewegen toekomen.

NISB

Het Nederlands Instituut voor Sport en
Bewegen (NISB) is als landelijk kennis- en

innovatie-instituut goed op de hoogte van
trends en ontwikkelingen op het gebied van voor sport en bewegen.
NISB geeft richting aan vernieuwing, werkt aan
deskundigheidsbevordering en ondersteunt professionals in het
werkveld van sport- en bewegingsstimulering. Als kennis- en
innovatiecentrum behoort verspreiding en implementatie van
vernieuwingen eveneens tot de taken van NISB.

bron:NISB