Cliënten van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
zijn tevreden tot zeer tevreden over de Individuele
Reïntegratieovereenkomst (IRO). Steeds meer mensen vragen dan ook om
zo'n persoonlijke overeenkomst die hen moet helpen bij het vinden van
werk. De IRO-regeling is op 1 januari 2004 van start gegaan. Tot eind
oktober 2004 zijn er al 2.293 aanvragen voor een IRO gedaan.

Dit blijkt uit de `Eerste voortgangsrapportage IRO' die door minister
De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer is
gestuurd. Medio 2005 vindt een eerste evaluatie plaats. Dan zijn er ook
gegevens beschikbaar over hoeveel mensen met behulp van een
Individuele Reïntegratieovereenkomst daadwerkelijk weer aan de slag zijn gekomen.

Uit d rapportage blijkt dat gebruikers positief zijn over de
mogelijkheden zelf een reïntegratiebedrijf te kiezen en zelf een plan
op te stellen om weer aan het werk te komen. In veel gevallen geven UWV
en Reïntegratiebedrijven ondersteuning bij het opstellen van zo'n plan.

Een Individuele Reïntegratieovereenkomst wordt in 64 procent van de
gevallen aangevraagd door mensen met een WW-uitkering, de rest van de
aanvragers zijn arbeidsgehandicapten. De prijs van een IRO-traject
ligt rond de 5000 euro, en wijkt daarmee nauwelijks af van de prijs voor een door het UWV aangeboden traject.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular