Onderzoekers van Hogeschool inHolland
constateren dat veel cliënten zich onveilig voelen. De
verhalen van de respondenten zijn veelal schokkend. Onder meer
geven zij aan dat zij tijdens hun verblijf te maken hebben gehad
met agressie en geweld of dat zij zelf zijn aangevallen of geslagen
door een medecliënt. De voorlopige resultaten worden vandaag
gepresenteerd tijdens Nationale Breingeindag, de start van De Week
van de Psychiatrie die nog duurt tot 1 april. Het thema van deze
week is Voel je Veilig! In het hele land organiseren
cliëntenorganisaties, cliëntenraden en instellingen rond
dit thema activiteiten.

Nationale Breingeindag 'Voel je veilig!'
Uitverkocht.

'Nog nooit is de belangstelling voor het
thema zo groot geweest' dit zegt Toon Vriens, Voorzitter Werkgroep
Week van de Psychiatrie en beleidsmedewerker bij Stichting Pandora
. 'De kwaliteit van de zorg blijkt op het gebied van veiligheid
ver onder de maat. Werkgroep Week van de Psychiatrie en Stichting
Pandora organiseren vandaag dit debat om 330 cliënten en
professionals de gelegenheid te geven inspiratie op te doen om de
veiligheid van en zorg voor cliënten van de GGZ te verbeteren.
De Werkgroep Week van de Psychiatrie besluit haar activiteiten in
april 2007 met de publicatie Voel je Veilig! Een bundel met onder
meer goede voorbeelden van veilige, cliëntgerichte zorg.'

'Het onderzoek uitgevoerd door studenten
van Hogeschool INHOLLAND,' gaat Toon verder, geeft aan dat
onveiligheidsgevoelens te maken hebben met de presentie van
personeel op de afdelingen, hun houding tegenover cliënten, de
communicatie, de regels en de structuur. Bij de gedwongen opname
zijn de wachttijd en de begeleiding en communicatie van het
personeel en dienstverleners (zoals politie en ambulancepersoneel),
reden tot een toename van angst en paniek bij cliënten. Voorts
voelen cliënten zich onveilig door agressie en intimidatie van
medecliënten. Ook is er vaak sprake is van cliënten die
gepest worden. Helaas zijn er nog legio andere zaken te noemen.

Uit het vooronderzoek blijkt wel dat er
wel degelijke ook positieve geluiden zijn. Een veilig klimaat is
zeker haalbaar, maar vooralsnog een zeldzaam gegeven in de GGZ.
Opvallend is dat onveiligheidsgevoelens van cliënten worden
herkend en erkend door hulpverleners,
patiëntvertrouwenspersonen, landelijke
cliëntenorganisaties en

onderzoekers. Het lukt aanbieders van GGZ
echter onvoldoende grip en invloed hebben op de veiligheid in
instellingen. Mensen met psychiatrische problemen, burgers en
overheid verwachten goede zorg te krijgen in een veilige omgeving,
óók wanneer zij te maken krijgen met een 'gedwongen
opname'. Onlangs nog heeft de tweede kamer ingestemd met
verruiming van behandelmogelijkheden onder dwang. De Werkgroep Week
van de Psychiatrie en Stichting Pandora maken zich ernstig zorgen
dat gedwongen opname en behandeling in de GGZ toeneemt maar
tegelijkertijd de voorwaarden voor een veilig verblijf onvoldoende
zijn gerealiseerd.

bron:Stichting Pandora