Centrale cliëntenraad CWI wil van sollicitatieplicht oudere WW-ers af  

Raad wenst meer ondersteuning voor oudere werkzoekenden 

 
Dat schrijft de Centrale Cliëntenraad  van het CWI in een brief
aan minister A. de Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.  
 
De Cliëntenraad brengt dit opnieuw onder de aandacht van de minister nu
uit een recente notitie en cijfers van het CWI blijkt dat van de oudere
werkzoekenden 98%  door het CWI niet aan werk kan worden geholpen.
Verder stelt het CWI in dezelfde notitie dat de invoering van de
sollicitatieplicht voor oudere werkzoekenden van 57.5 niet tot een
verbetering van hun positie op de arbeidsmarkt leidt. Het belangrijkste
obstakel voor het in dienst nemen van oudere werkzoekenden ligt in de
houding van de werkgevers, zo concludeert het CWI.  
In een eerdere brief aan de minister van 18 november 2004 vroeg de Raad
ook al aandacht voor deze belangrijke kwestie en deed toen tevens de
suggestie om de geldmiddelen die ingezet worden om de
sollicitatieplicht te controleren, in te zetten om de
arbeidsmarktpositie van ouderen te versterken. Hierop is nog geen
reactie van de minister ontvangen.  

Bron: CLIENTENRAAD CWI