De landelijke cliëntenraad van UWV beschikt nu over haar eigen website:  
www.clientenraad-uwv.nl. De opening van de site draagt bij aan een effectieve communicatie tussen de cliëntenraden onderling. Op de site staat nieuws over de cliëntenraden die binnen UWV actief zijn, er is een forum waar uitkeringsgerechtigden over uiteenlopende onderwerpen kunnen discussiëren en ook kunnen cliënten er tips en suggesties voor het verbeteren van de dienstverlening van UWV kwijt, bijvoorbeeld over het ontvangen van hun uitkering, hun reïntegratie of de telefonische bereikbaarheid.  

UWV werkt hard aan verbetering van de dienstverlening. Hierbij is voor de cliëntenraden een belangrijke rol weggelegd. Via de raden kunnen cliënten zowel gevraagd als ongevraagd adviseren over onderwerpen die betrekking hebben op de dienstverlening. Zo adviseren de raden over de manier waarop UWV communiceert met cliënten, zoals via de website, brochures, formulieren en de telefoon. Daarmee krijgt UWV informatie over wat de cliënt ervaart, beweegt en nodig heeft en krijgt de cliënt invloed op de dienstverlening van UWV. 
 
UWV heeft twintig cliëntenraden met in totaal 311 leden. Naast een  
landelijke WW-raad bestaande uit elf leden en AG-raad (arbeidsgeschiktheid) van achttien leden is er à©à©n algemene landelijke UWV-raad met 18 leden. Verder zijn er zes regionale WW-raden van elk elf leden en elf regionale AG-raden met 18 leden. De cliëntenraden vertegenwoordigen alle mensen met een uitkering van UWV. De leden van de cliëntenraden zijn zelf ook uitkeringsgerechtigden. 
  
bron:UWV