Afgelopen zondag 24 januari bood opleidingsinstituut College of MultiMedia (CMM) geïnteresseerden de mogelijkheid om deel te nemen aan diverse Apple en Adobe workshops, ter wille van de werkzaamheden van Amnesty International. Met behulp van acht creatieve workshops heeft CMM uiteindelijk ruim €750,- bij elkaar gesprokkeld en gedoneerd aan Amnesty. Ook de aanwezige docenten en personeelsleden, hebben hun steentje bijgedragen door zich de hele dag volledig kostenloos in te zetten voor het goede doel.

Ondanks het winterse weer, was er afgelopen zondag sprake van een goede opkomst. Vooral de workshops Photoshop en DVD Studio Pro, waren voor velen een geschikte reden om de barre weersomstandigheden te trotseren en zich al glijdend naar de Zeeburgerdijk in Amsterdam te begeven. Mede door dit enthousiasme, heeft CMM een mooie bijdrage kunnen leveren aan het werk van Amnesty. Daarom hoopt het opleidingsinstituut deze unieke dag volgend jaar nog eens te kunnen herhalen.

Amnesty International en CMM
Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechtendocumenten.

Dit streven wordt inhoud gegeven door het doen van onderzoek en het voeren van actie gericht op het tegengaan en stoppen van ernstige schendingen van al deze rechten, zoals het recht op lichamelijke en geestelijke onschendbaarheid, het recht op vrijheid van geweten en meningsuiting en het recht om niet te worden gediscrimineerd.

CMM deelt deze normen en waarden met Amnesty International. Daarom heeft CMM besloten om de opbrengst van de Apple en Adobe workshops op zondag 24 januari, te doneren aan Amnesty International.