Het CNV staat welwillend tegenover de
plannen die vandaag naar buiten zijn gekomen over de financiering
van de AOW in de komende kabinetsperiode. 'Het CNV is positief
over de denkrichting waarvoor het nieuwe kabinet lijkt te kiezen.
Voorwaarde is wel dat de positie van mensen met zwaar werk en een
laag inkomen goed wordt geregeld. Verder willen we weten hoe de
voorstellen passen binnen het totaal aan plannen en voornemens van
het nieuwe kabinet,' aldus CNV-voorzitter René Paas.

De voorstellen van CDA, PvdA en Christen
Unie sluiten aan bij de adviezen die werkgevers en werknemers,
verenigd is de SER, al jaren aan opeenvolgende kabinetten hebben
geven. Om de AOW ook op termijn betaalbaar te houden stelde de SER
voor om zo veel mogelijk mensen die kunnen werken ook daadwerkelijk
aan het werk te houden en gepensioneerden te laten meebetalen aan
de AOW. 'Het is mooi dat het nieuwe kabinet deze adviezen ter
harte heeft genomen. Sterker nog: het plan stelt mensen in de
gelegenheid om zelf te kiezen hoe zij willen bijdragen aan de AOW.
Door tot de pensioengerechtigde leeftijd te blijven werken of door
na hun pensionering aan de AOW bij te dragen. Die keuzevrijheid
spreekt het CNV aan,' aldus Paas.

Solidariteit met anderen dan
gepensioneerden

Hoewel de voorstellen positieve elementen
bevatten, vraagt het CNV aandacht voor groepen werknemers die -
onbedoeld - met de negatieve kanten van het voorstel worden
geconfronteerd. Voor deze groepen gaat de keuzevrijheid namelijk
niet op. René

Paas: 'De voorstellen gaan te ver voor
werknemers met zwaar lichamelijk werk of een laag inkomen. Ik vind
dat je van iemand die vanaf zijn zeventiende op de steiger staat,
niet kunt verwachten dat hij tot zijn vijfenzestigste blijft
werken. Wanneer iemand zijn hele leven heeft gewerkt, dan heeft hij
voldoende bijgedragen. Ook aan de AOW. Iemand met zo'n staat van
dienst mag niet gestraft worden wanneer hij bijvoorbeeld op zijn
zevenenvijftigste stopt met werken.'

bron:CNV