Jaap Jongejan, voorzitter van de CNV
BedrijvenBond: 'De maat is vol. Er moet dringend paal en perk
worden gesteld aan het gedrag van grootgraaiers', de woede van
Jongejan zit diep. Het CNV wil dit via de SER samen met werkgevers
regelen, maar als dat niet lukt, moet volgens Jongejan de regering
ingrijpen.

Jongejan heeft inmiddels
werkgeversorganisaties VNO/NCW en de AWVN een brandbrief gestuurd.
Daarin heeft Jongejan hen in alle oprechtheid de vraag voorgelegd
hoelang zij met droge ogen aan werknemers denken uit kunnen leggen
dat die dit graaigedrag niet over mogen nemen? De beloning van de
groep werknemers, in dienst als topbestuurders is immers voor het
vierde jaar achtereen gigantisch gestegen.

Deze ontwikkelingen staan haaks op de
afspraken die zijn gemaakt in de Stichting van de Arbeid. Daar
wordt immers gesproken over een verantwoord loonbeleid voor
iedereen binnen de onderneming. De CNV BedrijvenBond houdt zich aan
die afspraken en heeft in zijn arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2007
een duidelijk politiek statement afgegeven. De bond gebruikt de cao
om de sociale samenhang te versterken en de inkomens in Nederland
eerlijker te verdelen. De cao's van 2007 staan in het teken van
een loonsverhoging in centen en procenten. Hierdoor gaan de lagere
lonen er meer op vooruit dan de hogere. Jongejan: 'Kortom: niet
alleen woorden, maar ook echte daden!'

In Nederland zijn de uitkeringen gekoppeld
aan de loonstijging in de marktsectoren. De werknemers in de
marktsectoren houden zich aan een verantwoorde loonstijging.
Topambtenaren hebben straks een maximum salaris afgeleid aan dat
van minister-president Balkenende, maar de groep Tabaksblat blijkt
zich hier niets aan gelegen te laten liggen. Dus is het nu de
hoogste tijd dat ook topbestuurders het goede voorbeeld van
werknemers volgen. Jongejan: 'Jarenlang hebben zij het zelf mogen
regelen. Dat blijken ze niet te kunnen. Dus moet er worden
ingegrepen. Schijnargumenten als een hoger afbreukrisico van de
functie of het in lijn lopen met de internationale concurrentie
overtuigen niemand. Hun loonstijging moet gewoon niet hoger zijn
dan die van andere werknemers. En als het werkgevers - via de SER -
niet lukt een verantwoorde en rechtvaardige inkomensverdeling in
Nederland te creëren, moet het nieuwe kabinet maar ingrijpen.
Want dit gedrag heeft niets meer met verantwoordelijkheid noch
rechtvaardigheid te maken.'

bron:CNV