De CNV Vakcentrale betuigt steun aan de acties die deze week worden gehouden bij de politie en gemeenten. "Jammer dat u actie moet voeren, maar goed dat u hier staat! Soms kan je niet anders!", heeft het CNV per brief aan de actievoerders laten weten. Toch is de vakcentrale teleurgesteld in het feit dat deze acties nodig zijn.

"De overheid als werkgever lijkt nu dezelfde oplossing te kiezen als het kabinet và³à³r de acties van het najaar 2004: Niet de dialoog zoeken, maar de confrontatie. De overheid als werkgever doet nu precies nà­et dat wat de overheid als wetgever zegt wat noodzakelijk is: Oplossingen zoeken met betrokkenheid van sociale partners", schrijven CNV-voorzitter Josine Westerbeek-Huitink en CNV-bestuurder Rienk van Splunder in de brief.

Ook bij de onderhandelingen voor de Cao politie en Cao gemeenten hebben de bonden aangegeven hun verantwoordelijkheid te willen nemen en mee te willen denken in het zoeken naar oplossingen. In de brief laten Westerbeek-Huitink en Van Splunder weten, dat de overheid als werkgever echter een kans laat liggen om tot duurzame oplossingen te komen. "Bovenal straalt men uit de uitgangspunten van het Sociaal Akkoord niet te onderschrijven, en misschien is dat nog wel veel kwalijker: al die mannen en vrouwen die onder deze cao's vallen, niet serieus te willen nemen!"

bron:CNV