Het CNV wil van het kabinet meer duidelijkheid over de koopkrachtontwikkeling van de verschillende inkomensgroepen. 'De cijfers die het CPB vandaag naar buiten heeft gebracht, staan bol van de verwachtingen en toekomstvoorspellingen', reageert CNV-voorzitter Josine Westerbeek-Huitink. 'Maar wat ik, en met mij velen, wil weten, is hoe de stijging van de ziektekosten gecompenseerd wordt. Hetzelfde geldt voor de ontwikkeling van de WW en WAO-premies.'

Het CNV heeft het kabinet al herhaaldelijk gevraagd om duidelijkheid over de exacte koopkrachteffecten van de stelselherzieningen in WAO, WW en de Zorgverzekeringswet. Westerbeek: 'Wat ons betreft komt dit onderwerp ook hoog op de agenda van het voorjaarsoverleg. Als nieuwe regelingen extra geld kosten, moet dat wel op zodanig gefinancierd worden dat de laagste inkomens en kwetsbare groepen er niet meer op achteruitgaan dan de hogere inkomens. Evenwichtige koopkrachtplaatjes is voor ons een ijkpunt. De consequenties lijken nu erg wisselend voor verschillende inkomensgroepen.'

Het CNV wijst er ook op het draagvlak voor herzieningen in de gaten te houden. 'Dat wij al herhaaldelijk om een beter inzicht gevraagd hebben en het niet krijgen, wekt geen vertrouwen. Niet naar ons, maar ook niet naar de burgers. Volgend jaar gaat het nieuwe zorgstelsel in, maar het is nog onduidelijk hoe de extra kosten voor lagere inkomens gecompenseerd worden,' aldus de CNV-voorzitter. 'Het enige wat is toegezegd, is dat het robuust zal zijn. Ik ben inmiddels erg nieuwsgierig hoe dat robuust wordt ingevuld.'

De CPB cijfers stemmen niet tot optimisme. Westerbeek: 'Er worden veel positieve verwachtingen op elkaar gestapeld, maar ik mis een concrete onderbouwing. Ik lees bijvoorbeeld dat de koopkracht van huishoudens flink afneemt door een reële loondaling en lastenverzwaringen. Tegelijkertijd is voor volgend jaar de hoop gericht op herstel van de consumptie door consumenten. Ik wil wel eens weten wat het kabinet zà©lf gaat doen om het vertrouwen te herstellen. Want de manier waarop dit de afgelopen jaren is gebeurd, werkt niet. Dat lijkt iedereen te beseffen, behalve het kabinet.'

bron:CNV