Het CNV is verheugd over de uitnodiging
van minister Donner voor de Participatietop op 27 juni. 'Dat werd
tijd. Nu kunnen we eindelijk eens uit de startblokken', aldus
CNV-voorzitter René Paas. Het CNV vraagt zich af wat de
minister bedoelt met zijn opmerking dat hij de indruk heeft
gekregen dat het ontslagrecht een vruchtbare uitkomst niet in de
weg zal staan. Voor het CNV is een gesprek over ontslagrecht niet
nodig voor een geslaagde participatietop.

Volgens het CNV moet de Participatietop
meer dan een miljoen mensen een serieuze kans bieden om een plek op
de arbeidsmarkt te veroveren. Paas constateert dat de werkgevers
het belang van arbeidsparticipatie inmiddels ook inzien. 'Laten we
deze unieke kans met twee handen aan te grijpen. Serieus stappen te
zetten om mensen die beter af zijn met werk dan met een uitkering
nieuw perspectief te geven. Het is immers ook in het belang van de
werkgevers dat zo veel mogelijk mensen hun schouders onder de
toekomst van Nederland kunnen zetten.'

Het CNV heeft, samen met FNV en MHP, in de
afgelopen maanden in een zevenpuntenplan concrete voorstellen
gedaan om honderdduizenden mensen aan een baan te helpen. Het CNV
heeft daarnaast aanbevelingen gedaan om het voor gezinnen
gemakkelijker te maken om werk en gezin te combineren.

Vooruitlopen op een voorstel van het
kabinet heeft volgens Paas geen zin. 'In de afgelopen jaren hebben
we vaak en uitvoerig met de werkgevers gesproken over aanpassing
van het ontslagrecht. Maar de alternatieven bleken telkens meer
nadelen te hebben dan het huidige systeem. Ik blijf bereid om met
kabinet en werkgevers over het ontslagrecht te praten. Ondanks dat
wat ons betreft een volledige stelselherziening niet nodig is. De
onduidelijkheid over een eventuele herziening maakt het ons
moeilijker om concrete afspraken te maken tijdens de top.'

bron:CNV