De cao-onderhandelingen bij Unilever zijn
nog steeds niet uit de ontstane impasse. Morgen,vrijdag 9 maart
wordt er opnieuw onderhandeld. Frans van de Veen, onderhandelaar
van CNV Voeding, maakt zich zorgen over de ontwikkeling van de
werkgelegenheid bij Unilever Nederland: 'Medewerking van Unilever
bij en het openstaan voor werkgelegenheidsplannen is dus
belangrijk.'

Van de Veen: 'Unilever moet, mijn
inziens, willen investeren in mensen en middelen. Daarom willen wij
afspraken over o.a. scholing, erkenning van verworven competenties
(EVC) en loopbaanbegeleiding voor iedere medewerker in de cao.
Daarmee laat je als werkgever zien, dat je wilt investeren in de
arbeidsmarktpositie van alle medewerkers. Ook van die mensen die al
op leeftijd zijn.'

Daarnaast wil CNV Voeding afspraken over
de ombouw van de huidige resultaat afhankelijke beloning naar een
winstdelingsregeling. En over werkzekerheid en inkomenszekerheid
van gedeeltelijk arbeidsongeschikten. De cao van Unilever zou met
terugwerkende kracht moeten ingaan op 1 maart 2006.

bron:CNV