De belangrijkste winstmaker van het Corusconcern blijft het Nederlandse IJmuiden, waar het - al lange tijd winstgevende - voormalige Hoogovens 'fantastisch' blijft draaien. Uit de vandaag gepresenteerde halfjaarcijfers concludeert CNV Metaal en elektro dat de disbalans
tussen de Corus' vestigingen in Groot-Brittannië en het Nederlandse IJmuiden, werkt als een beschermingsconstructie tegen overnames voor de Nederlandse vestiging.

Corus presenteert vandaag redelijke half jaarcijfers. Desondanks blijft Corus buiten spel staan in de huidige consolidatiegolf binnen de staalindustrie.
Het Russische Evraz, de belangrijkste potentiële overnamekandidaat voor Corus, heeft bedenkingen die vooral te maken hebben met het extreem hoge kostenniveau in het Verenigd Koninkrijk.

De CNV BedrijvenBond juicht de goede resultaten toe. De bond ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. CNV-bestuurder Nico Bogaard: 'Mede door de op handenzijnde grote investeringen in IJmuiden. Echter, ik blijf kritisch over de werkgelegenheid bij Corus. In het verleden, toen er moeilijker tijden waren, is er behoorlijk in de bezetting gesneden. Nu zou er dus ruimte moeten zijn om de ploegen te vergroten om daarmee de werkdruk beter te beheersen.' Bogaard :  'Volgende week beginnen de cao-onderhandelingen. Daar zal ik de werkgelegenheidsontwikkeling ook op tafel leggen. En nu het beter gaat met IJmuiden,
zullen onderwerpen als werkzekerheid en loonverdeling natuurlijk niet ontbreken.'

bron:CNV