Als u door onvrijwillig ontslag of langdurige ziekte enige tijd buiten het arbeidsproces valt, ontstaat er vaak een financieel gat. De 'CNV Voor Zeker inkomensbescherming' van de CNV dienstenbond begeleidt u in het zoeken - of terugkeren - naar een  baan en vult maximaal twee jaar lang uw uitkering aan tot 100 %. Deze verzekering is een exlusief product voor leden van de CNV Dienstenbond.

De CNV inkomensbescherming begeleidt leden van werk naar werk, zonder financiële zorgen. Hiervoor maakt CNV Dienstenbond gebruik van Adviesbureau KANS. Dit bureau helpt bij het (her)ontdekken van talenten en ambities op de arbeidsmarkt. KANS verzorgt de bagage die nodig is bij het zoekproces naar een nieuwe baan of bij de terugkeer in de huidige functie.

Wanneer u niet direct weer aan het werk kunt na onvrijwillig ontslag, starten er gesprekken met Adviesbureau KANS over uw loopbaan. Daarnaast biedt de CNV inkomensbescherming tegen lage kosten per maand een oplossing voor het financiële probleem dat ontstaat bij werkloosheid (gedurende maximaal twee jaar). De aanvulling start in de tweede maand na ontslag, omdat het inkomen in de regel met minimaal 30 procent daalt.

Ook bij langdurige uitval door ziekte wordt een helpende hand door Adviesbureau KANS geboden tijdens het reïntegratieproces. De uitkering start in het tweede jaar van ziekte, omdat de meeste werkgevers het eerste jaar 100 procent van uw salaris doorbetalen.

bron:CNV