Het CNV heeft informateur Hoekstra een
brief gestuurd, met concrete voorstellen voor de vorming van een
nieuw kabinet. Voorstellen die de tegenstellingen tussen partijen
kunnen overbruggen. De brief is vanmiddag rond 13.00 uur
overhandigd met een doos koekjes en een Sinterklaasgedicht.

In de visie van het CNV heeft de kiezer
duidelijk gemaakt een politieke koers te willen waarin meer dan in
het recente verleden het accent ligt op gemeenschapszin. Het CNV
geeft de informateur per brief suggesties die kunnen bijdragen aan
een beter Nederland. Een land waarin mensen tot hun recht komen.
Een land dat het beste haalt uit zijn inwoners.

Het CNV doet verschillende suggesties in
zijn brief aan de informateur. Thema's die aan de orde komen:

- Vergrijzing en generatieconflict: Het
CNV vindt dat er geen tijd te verliezen is voor een gezamenlijke,
gedegen en brede oriëntatie op de gevolgen van de vergrijzing.
Dit om de generatiekloof die nu lijkt te ontstaan te
overbruggen.

- In- en outsiders: Integratie is nog
steeds een verscheurend probleem. Een nieuw kabinet moet
discriminatie en uitsluiting op de arbeidsmarkt krachtig
tegengaan.

- Betaald werk en keuzevrijheid: Het CNV
streeft naar een samenleving met een duurzaam karakter waarin
iedereen meedoet. Wij hechten daarbij aan de vrijheid van mensen om
hun eigen keuzes tot deelname te kunnen maken.

- Om deze punten mogelijk te maken zijn
een aantal ontwikkelingen van centraal belang. De elf genoemde
ontwikkelingen in deze brief: kenniseconomie, uitvoering sociale
zekerheid, herkeuringen, minimum jeugdloon, kinderopvang,
levensloop, langer werken, ontslagbeleid en flex-wet, minder
ambtenaren, zorg en arbeidsnormen.

bron:CNV