CNV Stads- en streekvervoer heeft zojuist
een voorlopige overeenkomst bereikt met Veolia Limburg. Wyb
Kusters: 'Ik ben blij met deze doorbraak in het
openbaarvervoersconflict. Hiermee neemt Veolia zijn
verantwoordelijkheid naar het personeel en naar de reiziger in
Limburg. Ik roep de andere werkgeversop dit voorbeeld te
volgen.'

Als de leden van CNV Stads- en
streekvervoer tijdens ledenvergaderingen dit weekend de
overeenkomst goedkeuren, zijn de acties in Limburg mogelijk maandag
aanstaande van de baan.

In de 'Limburgse overeenkomst' is
afgesproken dat werknemers over 2007 een loonsverhoging krijgen van
ruim 3 procent. Verder zal Veolia Limburg de premies voor
arbeidsongeschiktheid geheel voor rekening nemen. Daarnaast is
afgesproken dat het percentage uitzend- en inleenkrachten niet
groter zal zijn dan 15 procent van het personeelsbestand. Kusters:
' En last but not least gaan de werknemers van Veolia Limburg in
december over naar de cao Multimodaal (cao voor bedrijven die met
verschillende openbaarvervoersvormen werken, zoals trein, bus en
tram).'

bron:CNV