CNV en FNV hebben gezamenlijk een brief
gestuurd aan de president van Guinee, Lasana Conté. CNV en
FNV maken zich ernstige zorgen over de schending van mensenrechten
en vakbondsrechten in het West-Afrikaanse land. Tijdens een
protestbijeenkomst georganiseerd door de vakbonden openden de
presidentiele garde en 'anti-gang' eenheden het vuur op de
menigte. Tijdens een ander protest in de hoofdstad Conakry vielen
23 doden. Maandag werden de voorzitters van de twee vakcentrales,
Rabiatou Diallo van de CNTG en Ibrahim Fofane van de USTG, opgepakt
en mishandeld. Zij zijn inmiddels weer op vrije voeten, maar
doordat de vakbondskantoren en computers kapot zijn geslagen en
telefoons en gelden meegenomen, is ze het werken onmogelijk
gemaakt.

De samenwerkende vakbonden in Guinee,
waaronder de CNV-partner CNTG en FNV-partner USTG, hebben op 10
januari opgeroepen tot een staking. Belangrijkste redenen hiervoor
zijn de gierende inflatie (30%) die de koopkracht steeds verder
aantast, schending van fundamentele mensen- en vakbondsrechten, de
corruptie en het niet nakomen door de overheid van gemaakte
afspraken met werknemers en werkgevers. Dat stakingen en andere
protestbijeenkomsten met geweld worden neergeslagen, is op geen
enkele wijze te rechtvaardigen. CNV en FNV veroordelen de schending
van de vakbondsvrijheid en mensenrechten en vragen in de
gezamenlijke brief aan Conté om als staatshoofd in te
grijpen. Daarnaast vragen ze de plegers van het geweld voor de
rechter te brengen en verantwoording af te laten leggen voor de
gepleegde daden. De brief is ook verstuurd naar Minister van
Buitenlandse Zaken Bot. CNV en FNV roepen hem op aan te dringen bij
zijn EU-collega's de geldkraan voorlopig dicht te draaien voor
Guinee.

Wereldwijde protesten

In Nairobi is het Wereld Sociaal Forum
gaande. Daar is gisteren door een delegatie van vakbondsmensen ook
geprotesteerd tegen de recente gebeurtenissen in Guinee. De
president van Kenia is opgeroepen om in Afrikaans verband ook
vragen te stellen aan de Guineese leiders. De
wereldvakbondsorganisatie IVV (Internationaal Verbond van
Vakbonden) heeft de ILO (Internationale Arbeidsorganisatie)
opgeroepen de zaak te onderzoeken. De IVV heeft tegelijkertijd
donoren van Guinee, waaronder de Wereldbank, IMF en de EU, gevraagd
de structurele hulp op te schorten tot de rust is teruggekeerd.

bron:CNV