CNV-leden hebben gisteravond het onderhandelingsresultaat over de cao bij het Dierenpark Emmen massaal afgewezen. Daarom stuurt CNV Horeca vandaag een ultimatum aan het Dierenpark. Bert Visser, CNV-onderhandelaar: 'Na jarenlang inleveren is voor de werknemers nu de maat vol. Ik verwacht dat wij op vrijdag 2 december de eerste actie houden. Bij geen gehoor van de directie op ons ultimatum, houden wij volgende week werkonderbrekingen, dan blijft het niet bij boe roepen"

Visser: 'Het vertrouwen in de goede wil van de directie is weg. De menselijke maat is
verdwenen uit dit bedrijf. Het lijkt alsof de werknemers alleen als kostenpost worden
gezien.' Visser refereert aan het ontbreken van loonsverhogingen in de jaren 2003 en 2004. Voor dit jaar en volgend jaar stelt de werkgever een loonsverhoging voor van 1 procent, maar dan onder de voorwaarde dat hij de werknemers bij ziekte daarop mag korten. Visser: 'Na twee jaar geen loonsverhoging nu nog willen korten op die ene procent, terwijl het ziekteverzuim helemaal niet hoog is, maakt de werknemers woedend.'

Hoofdlijnen van het (afgewezen) onderhandelingsresultaat:
-Looptijd: 1 januari 2005 tot en met 31 december 2006.
-Lonen: 1 procent per 1 december 2005 en 1 procent per 1 december 2006.
-Pensioen: overgang van eindloon naar middelloonregeling. Er volgt een studie in verband
met de wetswijzigingen.
-Doorbetaling salaris bij ziekte: 97,5 procent van het gemiddelde nettoloon over de
afgelopen 6 maanden voorafgaande aan de eerste ziektedag. Tweede ziektejaar doorbetaling
van 95 procent van het loon.
-Werkgever wil in de cao geen afspraken over het opleidingsbeleid.

CNV Horeca behartigt de belangen van de werknemers in de horeca, de contract-catering, de recreatie en de dierenparken.

bron:CNV