Joost van Egmond, landelijk onderhandelaar
CNV Beroepsgoederenvervoer heeft dinsdag de werkgeversorganisaties
Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) en Transport en Logistiek
Nederland (TLN) per brief een laatste waarschuwing gestuurd.

In de brief stelt van Egmond dat
werkgevers tot zaterdag 12 mei de tijd hebben om een ultimatum, met
daarna de mogelijkheid van werkstakingen, te voorkomen. In dat
weekend zijn er zogenoemde driekwartvergaderingen. Van Egmond:
'Als dan een meerderheid van 75 procent van de aanwezige leden
actie wil voeren, volgt meteen daarna een ultimatum, waarna
stakingen niet meer uit te sluiten zijn.'

Afgelopen weekend veroordeelden zowel het
vakgroepbestuur als de cao-commissie van CNV Beroepsgoederenvervoer
het eindbod van werkgevers al unaniem naar de prullenbak. Zij
besloten ook dat er op diverse plaatsen in het land prikacties
volgen tot het weekend van 12 mei. 'De leden zijn woedend.
Werkgevers blijven hen vooral als kostenpost zien, waarop na jaren
nog steeds bezuinigd moet worden. En dat in een tijd waar het juist
van groot belang is om wervend op de arbeidsmarkt bezig te zijn',
aldus van Egmond. Aanstaande donderdag 3 mei, maandag 7 mei en
donderdag 10 mei organiseert de bond prikacties op diverse
parkeerplaatsen in het land. Waar precies is te vinden
op:www.cnvberoepsgoederenvervoer.nl (bericht infobijeenkomsten
beroepsgoederenvervoer).

Het cao-overleg liep half april vast,
doordat werkgevers een laatste bod deden, waarna zij niet meer
wilden onderhandelen met bonden. De belangrijkste redenen waarom
dit eindbod voor CNV Beroepsgoederenvervoer onvoldoende is
hieronder op een rijtje:

- werkgevers willen geen enkele afspraak
maken over de arbeidsvoorwaarden van ingehuurd personeel uit
Oost-Europese landen. Waardoor zij Oost-Europees personeel laten
concurreren op arbeidsvoorwaarden met hun Nederlandse
collega's.

- verder bieden werkgevers een
loonsverhoging van slechts 2,5 procent, maar daar wordt de premie
voor de kinderopvang nog vanaf getrokken.

- En werkgevers willen de
arbeidsongeschiktheidspremie niet voor eigen rekening nemen. Van
Egmond: 'Alles overziend is dit eindbod van werkgevers absoluut
onvoldoende. Zeker als je weet dat het inflatiepeil momenteel 1,8
procent is. Kortom dan is er geen sprake van een feitelijke
inkomensverbetering.' Verder wil CNV Beroepsgoederenvervoer een
verhoging van de onkostenvergoedingen met 3 procent. En een halve
trede bovenop het huidige loongebouw voor de laagste loonschalen,
zodat die er iets meer op vooruit kunnen gaan. De teveel betaalde
heffing kinderopvang dient in de vorm van een eenmalige uitkering
terug te

worden gegeven aan werknemers.

bron:CNV