Het kabinet laat zich teveel leiden door de afname van het aantal WAO-uitkeringen en moet meer doen voor de reïntegratie van herkeurde WAO'ers. CNV-onderzoek leert dat herkeurde WAO'ers veel moeite hebben om werk te vinden waardoor ze een deel van hun
inkomen verliezen. 'Het kabinet gaat teveel uit van 'wishfull thinking'. Alle betrokkenen zullen er harder aan moeten trekken om ervoor te zorgen dat mensen hun plek weer vinden op de arbeidsmarkt.' aldus CNV-bestuurder Yvon van Houdt bij de aanbieding van het rapport 'Herbeoordeeld, en dan' aan Minister De Geus.

Sinds 1 oktober 2004 is een grootscheepse herbeoordelingsoperatie gaande, waarbij WAO'ers geboren na 1 juli 1954 worden herkeurd volgens strengere, nieuwe criteria. Bijna de helft van deze mensen krijgt na de herkeuring een lagere uitkering of helemaal geen uitkering meer. Yvon van Houdt: 'Het kabinet gaat ervan uit dat herbeoordeelden aan de slag gaan na hun herbeoordeling, maar in de praktijk blijkt dat maar 20 procent van de herbeoordeelden na acht maanden een baan heeft gevonden.'

Aanbevelingen
Gealarmeerd door de cijfers is het CNV met herbeoordeelden in gesprek gegaan om de belemmeringen op weg naar de arbeidsmarkt in kaart te brengen. Het rapport 'Herbeoordeeld, en dan?' is hiervan het resultaat. Van Houdt: 'Er is niet één gouden tip te geven om herbeoordeelden weer aan een baan te helpen. Ze
kampen met de beeldvorming, missen recente werkervaring, moeten vaak een nieuw vak leren en zijn in de meeste gevallen alleen beschikbaar voor deeltijdbanen. Bovendien vragen ze wat meer flexibiliteit van werkgever en toekomstige collega's. En dat ligt in de meeste gevallen echt niet aan de herkeurde WAO'er. Betrokken partijen zullen beter moeten samenwerken om herbeoordeelden te helpen', aldus Yvon van Houdt.

In het rapport worden een aantal aanbevelingen gedaan aan de minister, het UWV, reïntegratiebedrijven, werkgevers en herbeoordeelden.
- De financiering van reïntegratiebedrijven moet hen nog meer stimuleren om concrete resultaten te behalen. Het huidige systeem leidt ertoe dat reïntegratiebedrijven juist bij mensen met slechte perspectieven halverwege afhaken.
- WAO'ers en werkgevers moeten betere informatie krijgen over het reïntegratieproces en welke mogelijkheden de wet WAO'ers, werkgevers en reïntegratiebedrijven (bijvoorbeeld no-riskpolis) juist wél biedt.
- Herbeoordeelden die na een tijd zoeken geen baan gevonden hebben, moeten via de overheid een baan krijgen. ('sluitende aanpak')
- In de wet moeten de rechten en plichten worden vastgelegd van alle partijen die bij de reïntegratie zijn betrokken en aangevuld met termijnen waarbinnen concrete stappen op weg naar de arbeidsmarkt gezet moeten worden.
- Werkgevers moeten zorgen voor voldoende stage- en werkervaringsplaatsen om herbeoordeelden op weg te helpen.
- Herbeoordeelden hebben een achterstand op de arbeidsmarkt. Zij zouden eerst scholing moeten krijgen, voordat ze gedwongen worden om te solliciteren.

Hogere uitkering voor volledig arbeidsongeschikten
Het CNV roept het kabinet nogmaals op om mensen die volledig arbeidsongeschikt zijn en nooit meer aan het werk zullen komen allemaal een uitkering van 75 procent te geven. Yvon  van Houdt:  'Nu wordt er door het kabinet een onderscheid gemaakt tussen mensen die onder de 'oude' WAO vallen en mensen die te maken hebben met de nieuwe regeling voor volledig arbeidsongeschikten. Wij vinden dit een onrechtvaardig onderscheid en vinden dat het kabinet dit nog voor de verkiezingen moet rechtzetten.'

bron:CNV