De schijn wordt opgehouden dat het
kabinetsvoorstel op het gebied van ontslagrecht alleen gevolgen
heeft voor de hogere inkomens. “Dit beeld is niet juist.
Mensen met een jaarinkomen van 30.000 euro die 25 of 30 jaar bij
hun baas werken of mensen met een jaarinkomen van 45.000 euro die
20 jaar bij dezelfde baas werken, worden geraakt door een beperking
van de ontslagvergoeding”, aldus René Paas.

Volgens berekeningen van de vakbonden komt
13 procent van de ontslagvergoedingen boven het maximum van 100.000
euro uit. Wanneer het maximum gesteld wordt op 100.000 euro worden
de topinkomens niet aangepakt. Paas reageert: “Mensen met een
topinkomen regelen wel dat ze buiten schot blijven. Het gaat om
mensen met een gewoon middeninkomen, die zich jarenlang voor hun
baas hebben ingezet en loyaal zijn geweest.” Het kabinet
stelt voor om de ontslagvergoeding in principe te beperken tot
maximaal een jaarsalaris. Daarbij geldt een maximum van 75.000 euro
voor werknemers jonger dan 40 jaar en een maximum van 100.000 euro
voor werknemers ouder dan 40 jaar.

Een tweede misverstand is dat bij ieder
ontslag een vergoeding uitbetaald gaat worden. Paas: “In de
plannen lijkt het alsof iedereen een ontslagvergoeding krijgt
wanneer hij ontslagen wordt. Dit is echter niet zo. Een werkgever
houdt de mogelijkheid om werknemers ‘gratis’ te
ontslaan via het CWI om bedrijfseconomische redenen!”

Op dit moment zijn 7 van de 10 ontslagen
die via het CWI wordt goedgekeurd, ontslagen om bedrijfseconomische
redenen. Paas: “Een grote meerderheid heeft dan niet
automatisch recht op een ontslagvergoeding. Deze mensen zullen
afhankelijk zijn van afspraken die vakbonden in een sociaal plan
weten te maken.”

bron:CNV