De onderhandelingen over de nieuwe cao voor de bijna tienduizend
werknemers van Corus Nederland worden vandaag hervat. Een van de
grootste problemen in de onderhandelingen is het inkomen van werknemers
in het tweede ziektejaar. Corus wil in beide ziektejaren niet meer dan
85 procent uitkeren. Nico Bogaard van CNV Metaal en elektro: 'Het gaat
- zeker in het tweede ziektejaar - vooral over mensen van wie duidelijk
is dat zij niet meer beter worden. Als Corus via de media laat weten
sinds 1918 een 'sociaal solide' bedrijf te zijn, dan is dat kennelijk
vooral geschiedenis.' 

 
CNV Metaal en elektro wil in ieder geval dat het inkomen van zieken
niet slechter wordt dan nu het geval is in de huidige regeling van
Corus.  
 
Wel of geen goede wil  
Over de pensioenregeling is CNV-onderhandelaar Bogaard voorzichtig
optimistisch. 'Het pensioenfonds van Corus is rijk, dus daaraan hoeft
het niet te liggen. Wel aan het al dan niet ontbreken van goede wil aan
Corus-kant om er voor te zorgen dat de pensioenleeftijd 62 jaar blijft,
tegen de huidige premie en dezelfde uitkering.'  
 
Dreigement  
Het schrappen van leeftijdsdagen bij Corus (het zou volgens het
staalconcern leeftijdsdiscriminatie zijn) lijkt van de baan. Nadat de
leden van CNV Metaal en elektro eind februari tijdens
ledenvergaderingen dreigden 'de poort dicht te lassen', kwam
Corus-onderhandelaar Haveman hier in een brief aan de bond ijlings op
terug.  

Bron: CNV BEDRIJVENBOND