CNV Stads- en streekvervoer onderzoekt de
mogelijkheid om minister Peijs van Verkeer en Waterstaat te vragen
in te grijpen in de perikelen rondom het Noord-Brabantse
streekvervoer. Volgens bestuurder Evert Jan van de Mheen zijn de
meeste bij het probleem betrokken partijen (BBA, Connexxion en het
provinciebestuur van Noord-Brabant) niet in staat uit de impasse te
komen.

Deze ontstond toen Connexxion de openbaar
vervoerconcessie kreeg en vervolgens wilde teruggeven, omdat er een
fout in de offerte was gemaakt. Hierdoor zou Connexxion jarenlang
verlies lijden. Van de Mheen: 'Het is volkomen onverteerbaar dat
de chauffeurs van BBA het slachtoffer worden van het onvermogen van
de ov-bedrijven en de provincie om op een adequate manier een
oplossing te vinden. Zo langzamerhand heeft dit probleem veel weg
van een Gordiaanse knoop. Die kun je niet ontwarren, die moet
worden doorgehakt. En misschien kan de minister hierbij een rol
spelen.' De gedachte de bewindsvrouw in te schakelen wordt niet
alleen ingegeven door het feit dat zij minister van Verkeer en
Waterstaat is. Een andere overweging is dat de staat

grootaandeelhouder van Connexxion is en langs die weg ook invloed
kan uitoefenen.

bron:CNV