CNV Publieke Zaak zal bij een fusie tussen
Essent en NUON de werkgelegenheid en de arbeidsvoorwaarden scherp
in de gaten houden. Gedwongen ontslagen zijn in de ogen van de bond
uitgesloten.

CNV Publieke Zaak maakt zich ernstig
zorgen voor de werkgelegenheid in het Noorden van Nederland bij een
fusie tussen Essent en NUON. In deze regio overlappen de bedrijven
Essent en NUON elkaar. Voor het Noorden zal, naar het zich laat
aanzien, extra werkgelegenheidsafspraken gemaakt moeten worden. CNV
Publieke Zaak gaat zich daarvoor inzetten. Bestuurder Theo
Quist:'In het verleden werden allerlei ouderenregelingen met
succes ingezet. Door veranderende wetgeving zijn dat soort
maatregelen niet meer mogelijk en zal er meer ingezet moet worden
op her- en omscholing en bemiddeling naar werk buiten het nieuwe
bedrijf. CNV Publieke Zaak zal eisen dat er geen gedwongen
werkloosheid gaat ontstaan door de fusie.'

Europa

CNV Publieke Zaak verwacht dat het niet
bij deze aangekondigde fusie zal blijven, maar dat er binnen
afzienbare tijd gezocht gaat worden naar een buitenlandse partner.
Dit vanwege de concurrentie in Europa. Binnenkort zullen de
kaderleden en ondernemingsraadsleden van CNV Publieke Zaak zich
buigen over deze fusie. Daarnaast zal CNV Publieke Zaak in gesprek
gaan met de CentraleOndernemingsRaad (COR) van Essent en de COR van
NUON over samenwerking en over afstemming van het
arbeidsvoorwaardentraject. Naast de zorgen rond de werkgelegenheid
zal gekeken moeten worden naar de verschillen in
arbeidsvoorwaarden.

bron:CNV