De staking bij cementindustrie Enci in Maastricht is vandaag de tweede
dag ingegaan. Inzet is behoud van zoveel mogelijk werkgelegenheid.
Volgens bestuurder Ron Smeets van CNV Steen en glas beginnen de
verhoudingen tussen stakers en directie nu al te verharden. 'De
ordedienst van de bonden mag alleen nog onder begeleiding van
veiligheidsmensen het terrein op om veiligheidscontroles te doen.
Daarmee geef je er als directie blijk van je eigen mensen niet te
vertrouwen.' 

 
Aan het begin van de tweede actiedag hebben de stakende vakbondsleden
de voorzitter van de ondernemingsraad symbolisch de sleutel van het
bedrijf overhandigd en hem uitgeroepen tot directeur van Enci.  
 
Werkgelegenheid en winst belangrijkst  
Bond en ondernemingsraad willen dat de directie een alternatief plan
accepteert. Dit voorziet in zoveel mogelijk behoud van werkgelegenheid
en flinke besparingen. Hierdoor is de winstgevendheid van de
onderneming in Nederland gegarandeerd. Volgens de uitkomst van dit
advies levert efficiënter omgaan met mensen en middelen en het
openhouden van de klinkeroven een besparing van vier miljoen euro op.
Verhandeling van de emissierechten levert nog eens twee miljoen euro
op, terwijl daarnaast bezuinigingen op brandstof kostenbesparing
opleveren.   
Deze aanpak voorziet in het behoud van honderd banen, terwijl de
overige 170 arbeidsplaatsen kunnen worden geschrapt zonder gedwongen
ontslagen. Dit onder voorwaarde van een werkgelegenheidsgarantie voor
de komende vijf jaar. Het directieplan leidt tot massaal ontslag,
volgens CNV Steen en glas.  

Bron: CNV BEDRIJVENBOND