Het WRR-rapport 'De verzorgingsstaat herwogen', dat maandag aan premier Balkenende wordt aangeboden, markeert een omslag in denken. 'Net als het CNV is de WRR van mening dat tijd is aangebroken om ècht te investeren in mensen en solidariteit tussen
bevolkingsgroepen', aldus René Paas, voorzitter van de CNV Vakcentrale.

Zelfs op het afschaffen van de bijstand voor jongeren onder de vijfentwintig jaar rust wat het CNV betreft geen taboe. René Paas: 'Als jongeren in Nederland tot hun vijfentwintigste op school zitten of werken, vervalt immers de noodzaak voor een bijstandsuitkering. Afschaffing als dwangmaatregel om jongeren de schoolbanken in of de arbeidsmarkt op te jagen, lijkt ons een minder aantrekkelijke gedachte.'

Kinderopvang
Kritiek heeft het CNV op de voorstellen ten aanzien van de kinderopvang. De WRR stelt dat integratie van voor- en vroegschoolseopvang in de kinderopvang de meest geëigende manier is om leerachterstanden bij kinderen vroegtijdig te onderkennen en aan te pakken. René Paas: 'Ik vraag mij af of de beschikbaarheid van een basisvoorziening ouders voldoende uitdaagt om achterstanden bij hun kinderen te signaleren of aan te melden voor voorscholing. Bovendien vergt het een enorme investering in de omvang en kwaliteit van kinderopvang. Dat gaat jaren kosten voor we dat hebben bereikt. De vraag is of we daar op willen wachten.'

Kinderopvang met als doel om ouders uit verschillende bevolkingsgroepen met elkaar te verbinden lijkt een nobel streven, maar gaat voorbij aan de realiteit. 'Het veronderstelt dat kinderen van verschillend pluimage één kinderdagverblijf bezoeken. In de praktijk speelt de afstand tussen huis en opvang een belangrijker rol. Kinderen en ouders leggen daardoor vooral contacten binnen de eigen kring', aldus Paas. 'Kennelijk kan het schoolplein van de basisschool deze rol nu ook niet vervullen.'

Studiefinanciering
Het CNV steunt de WRR in de voorstellen die zij doet ten aanzien van de studiefinanciering. René Paas 'Ook wij zijn van mening dat de studiefinanciering
mensen moet uitdagen om het beste uit zichzelf te halen, in plaats van te beperken in hun ontwikkeling. Natuurlijk mag je van studenten eisen dat ze resultaten behalen, maar stimuleer ze vooral om het maximale resultaat uit zichzelf te halen.'

bron:CNV