'Het is zo lastig, deze materie', verzucht de kerverse voorzitter van het CNV, Josine Westerbeek-Huitink. 'De nieuwe EU-grondwet heeft absoluut goede uitgangspunten. Zoals het brede welvaartsbegrip en de sociale marktwerking. Dat geeft aan dat we in Europa streven naar meer dan economische groei, maar ook dat we voor elkaar willen zorgen, mensen gelijke kansen willen bieden. Maar als ik dan kijk naar het derde deel van de grondwet, waarin de bevoegdheden van de EU geregeld worden, dan sluiten die niet aan op de idealen. Over het minimumloon mag bijvoorbeeld niet gesproken worden. En dat bij de voorjaarstop door de Europese Commissievoorzitter de nadruk is gelegd op economische groei, is toch een teken dat in de praktijk sociaal beleid en milieu ondergeschikt zijn.'

Het evenwicht ontbreekt tussen idealen en de uitwerking, is een van de belangrijkste kritiekpunten van Westerbeek-Huitink. 'Het is waar dat op veel terreinen er met de grondwet niet veel verandert. Er worden verschillende documenten samengevoegd en staand beleid gebundeld. Daar kun je niet op tegen zijn. Waar het om gaat, is de vraag of Europa met deze grondwet ´beter' gaat functioneren. Op sommige punten zal dat het geval zijn. Bijvoorbeeld het invoeren van de meerderheidsbesluitvorming, dat een van de lidstaten niet meer in zijn eentje een besluit kan blokkeren. De besluitvorming wordt in zijn geheel duidelijker en doorzichtiger. Maar tegelijkertijd is er een passage, dat de grondwet gewijzigd kan worden door een unaniem besluit van de Raad van Europa (de 25 regeringsleiders) zonder controle of toetsing door het Europees parlement of nationale parlementen! Dat is iets wat mij toch wel erg verontrust. Met zo'n belangrijk document als de grondwet moet uiterst zorgvuldig worden omgegaan en dat betekent ook dat als er iets in wijzigt, dit zorgvuldig moet gebeuren.'

Het CNV geeft geen stemadvies. De CNV-voorzitter legt uit waarom: 'Onze leden zijn slim genoeg om zelf te beslissen wat ze ervan vinden. Ik raad wel iedereen aan de voors- en tegens zorgvuldig tegen elkaar af te strepen. Ook van het afwijzen van de grondwet. En te blijven bij die dat onderwerp waarover we onze stem kunnen laten horen. Dat is niet of Turkije wel of geen lid mag worden, en over of de waarde van de Euro, maar puur over de grondwet. En het belangrijkste: zorg dat je stem telt en niet verloren gaat. Want Europa is niet ´best belangrijk', maar echt belangrijk.'  

bron:CNV