EU-werknemers die hun diensten in
Nederland aanbieden, moeten onder de Nederlandse cao vallen. Dit
voorbehoud maakt het CNV bij het onlangs gepresenteerde SER-advies over
de Dienstenrichtlijn. "Dit is voor ons een keiharde voorwaarde", aldus
Rienk van Splunder, bestuurder sociaal-economisch beleid van de CNV
Vakcentrale. "Wij willen voorkomen dat er loondumping ontstaat."

De Sociaal-Economische Raad (SER) is niet tegen de invoering van een
Europese richtlijn die het vrije verkeer van diensten regelt, maar het
voorstel schiet vooral op arbeidsrechtelijk gebied tekort. Het biedt
volgens de raad te weinig waarborgen. Zo moeten er bijvoorbeeld hardere
afspraken komen over de handhaving van arbeidsvoorwaarden, om illegale
arbeid en illegale uitzendbureaus te bestrijden.

De SER is
verdeeld op een keiharde essentiële voorwaarde die het CNV stelt aan
deze richtlijn: dat de Nederlandse cao's van toepassing zijn op de te
verwachten grotere toestroom van buitenlandse werknemers naar
Nederland. Indien deze eis niet wordt ingewilligd zullen de lonen die
in cao's zijn afgesproken worden uitgehold. Het wetsvoorstel WAGA dat
het kabinet ingediend heeft bij de Tweede Kamer beoogt dit wel te
regelen, tot grote ontevredenheid van de werkgevers die hiermee
gebonden blijven aan de vaak hogere lonen. Van Splunder: "Het gaat niet
alleen om de dienstenrichtlijn, maar dat de uitbreiding van de WAGA
door het parlement wordt geaccordeerd. Dat is de voordeur richting de
dienstenrichtlijn."

bron:CNV