Het kabinetsvoorstel voor een aanpassing
van het ontslagrecht is volgens CNV-voorzitter René Paas
'geen uitweg uit de impasse'. "Dit voorstel is geen verbetering.
Het wekt de indruk dat iedereen die ontslagen wordt, een
behoorlijke vergoeding krijgt. Maar als je beter kijkt, is dat niet
waar. En vooral loyale medewerkers, die zich jaren voor het bedrijf
hebben ingespannen, betalen de prijs. Dat is niet te
rechtvaardigen", aldus Paas.

Basis van het voorstel is dat niet langer
de rechter of het CWI vooraf toetst of het ontslag zorgvuldig is,
maar dat werkgevers gewoon kunnen ontslaan, als ze maar betalen. De
hoogte van de vergoeding wordt in de wet geregeld. De indruk wordt
hierdoor gewekt dat iedereen nu een ontslagvergoeding krijgt, maar
dat is niet waar. Wanneer een bedrijf om economische redenen
ontslag aanvraagt, zijn er ook in het nieuwe stelsel geen of fors
lagere vergoedingen. Paas: "Het kabinetsvoorstel houdt dus de
nadelen van het huidige stelsel met kantonrechter en CWI. Daarnaast
verliest het ontslagrecht de verplichte zorgvuldigheidstoets
vooraf. Kwetsbare groepen worden het eerst de dupe."

Het voorstel bevat ook positieve
elementen, zoals een verplichting tot scholing. Ook is het
waardevol dat het kabinet een begin maakt met het versterken van de
positie van flexwerkers, al gaat het minder ver dan de voorstellen
die het CNV daarvoor deed.

De veelbesproken maximering van de
ontslagvergoeding vindt Paas geen vooruitgang. Het raakt niet de
managers met een topinkomen. Die blijven buiten schot. Het voorstel
raakt vooral mensen die jarenlang loyaal zijn geweest aan een
bedrijf. "Werkgevers vinden mensen van 45 jaar al oud en weigeren
ze nog in dienst te nemen. Zolang er in die opstelling geen
verandering komt, vind ik de voorstellen een onverteerbare
verslechtering", aldus Paas. "Loyaliteit wordt zo bestraft."

Het kabinet heeft aan werkgevers en
werknemers in de Stichting van de Arbeid gevraagd om te adviseren
over dit voorstel. Paas verwacht niet dat werkgevers en werknemers
het eens worden over het kabinetsvoorstel. "We praten al jaren over
het onderwerp en het leidt tot niets. Het staat inmiddels wel vast
dat een soepeler ontslagrecht niet meer banen oplevert. Maar als je
hard en vaak genoeg roept dat ontslagrecht een probleem is, dan ga
je er zelf in geloven. Blijkbaar zijn werkgevers en kabinet in hun
eigen valkuil getrapt."

bron:CNV