CNV Publieke Zaak is tevreden over de
Postwet die de Tweede kamer op dinsdag 5 juni heeft aangenomen. De
bond wil nu snel met de drie postbedrijven aan tafel om te
onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden van de bezorgers.

Het gaat om de volgende bedrijven: VSP
(dochter TNT), Selekt Mail en Sandd. 'Wij zijn voorstander van een
ingroeimodel. We gunnen nieuwe aanbieders de tijd om toe te werken
naar een regeling waarin bezorgers op basis van een
arbeidsovereenkomst werken', aldus bestuurder Inge Bakker van CNV
Publieke Zaak. Uiteindelijk is in de Postwet opgenomen dat bonden
en werkgevers eerst zelf tot overeenstemming moeten komen. Lukt dit
niet, dan is er 'een wettelijke stok achter de deur'. Er treedt
dan een Algemene Maatregel van Bestuur in werking, die ervoor moet
zorgen dat op een meer dwingende manier goede arbeidsvoorwaarden
tot stand komen. CNV Publieke Zaak is tevreden dat de politiek
heeft ingezien dat er toezichthoudende taak is voor de overheid bij
een veranderende markt. Het doel van liberalisering van een markt
is nu eenmaal het bevorderen van concurrentie. Concurreren zonder
toezicht kan niet de bedoeling zijn, zeker niet als dit op
arbeidskosten gebeurt.

Maximaal haalbaar

CNV Publieke Zaak heeft zich de afgelopen
maanden erg hard gemaakt voor goede

arbeidsvoorwaarden in de wet. Inge Bakker
concludeert: 'Natuurlijk had het allemaal nog mooier gekund, maar
dit is wel het meest maximaal haalbare resultaat'.

bron:CNV