Leidschendam, april 2010 - Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de IBIS-software van Brink Automatisering geïmplementeerd om haar opvanglocaties duurzamer te kunnen beheren. Dit zelfstandig bestuursorgaan dat werkt in opdracht van het ministerie van Justitie, gebruikt zo‘˜n zestig huisvestingslocaties, waarvoor het vastgoedbeheer sinds eind vorig jaar in eigen huis wordt voorbereid en uitgevoerd. Het COA heeft IBIS-STABU, IBIS-TRAD en IBIS-MAIN aangeschaft en laten implementeren, om voortaan zelf alle bestekken, kostenbegrotingen en onderhoudsplanningen te kunnen maken.

Het COA is een bijzondere vastgoedbeheerder door het tijdelijke gebruik van een groot deel van de opvanglocaties en grote fluctuaties in de benodigde capaciteit. Deze bleek in het verleden binnen enkele jaren tussen de 20.000 en 80.000 opvang-plaatsen te kunnen variëren, waarbij men bovendien zorgvuldig rekening moet houden met een grote diversiteit aan bewonersgroepen. Daarom hangt het vinden van nieuwe locaties, voorbereiden, verbouwen, inrichten en onderhouden, nauw samen met de primaire opvangtaak van asielzoekers.

à¢â‚¬Å“Om een deel van onze capaciteit voor langere termijn duurzamer te kunnen plannen en gebruiken, zijn wij op zoek gegaan naar software voor het maken van bestekken, begrotingen en onderhoudsplanningenà¢â‚¬, zegt projectleider Stephan Ordelmans. à¢â‚¬Na een uitgebreid selectietraject hebben wij de IBIS-software aangeschaft omdat deze het beste aan onze bijzondere eisen en wensen voldoet en heel gebruiksvriendelijk is. Met IBIS-MAIN kunnen wij voortaan eenvoudig verschillende onderhoudsscenario‘˜s vergelijken en op basis daarvan betere beleidskeuzes maken. Daarbij moet telkens worden afgewogen of het economisch rendabeler is om het gebruik van tijdelijke locaties zo mogelijk te verlengen, of te vervangen door andere opvanglocatiesà¢â‚¬.

à¢â‚¬Å“Behalve software zocht het COA ook een partner om hen te helpen bij het inrichten ervanà¢â‚¬, vertelt Jeroen van de Laar, businessunit manager van Brink Groep. Omdat de Brink Groep hiermee veel ervaring heeft, hebben wij bij het COA ook de implementatie, opleiding en technische ondersteuning verzorgdà¢â‚¬.

Over COA
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is voor de Nederlandse samenleving de opvangorganisatie van vreemdelingen. In opdracht van het ministerie van Justitie biedt het COA mensen in een kwetsbare positie veilige huisvesting en ondersteunt hen in de voorbereiding op een toekomst in Nederland of elders. Daarvoor beschikt het COA over een zestigtal opvanglocaties, en een stafkantoor in Rijswijk.

Over Brink Groep
Brink Groep levert al ruim 30 jaar management, advies en automatisering voor bouw, huisvesting en vastgoed. Op automatiseringgebied is het bedrijf de marktleider in het ontwikkelen en leveren van software voor calculaties en onderhoud. De IBIS-software van Brink Groep ondersteunt alle fasen van het bouwproces en is in vergaande mate geïntegreerd met Autodesk ontwerpsoftware en Microsoft bedrijfssoftware.