Rijswijk, 28 februari 2005. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers
(COA) sluit morgen de tijdelijke onderdaklocatie in Leeuwarden. Het
voormalig asielzoekerscentrum Burmania-Complex aan de Mr. P.J.
Troelstraweg 236 in Leeuwarden heeft vanaf 1 oktober 2004 dienst gedaan
als tijdelijke onderdaklocatie voor uitgeprocedeerde asielzoekers die
vrijwillig wilden terugkeren naar hun land van herkomst. 

 
De tijdelijke voorziening was beschikbaar voor de periode van 1 oktober 2004 tot  
1 maart 2005 en bood onderdak aan uitgeprocedeerde asielzoekers voor
wie de opvangvoorziening conform de Vreemdelingenwet 2000 was
beëindigd. De onderdaklocatie bood asielzoekers extra tijd om hun
terugkeer te realiseren. Per 1 januari 2005 beschikt het COA over een
nieuw opvangmodel. In de asielzoekerscentra waar de begeleiding is
gericht op terugkeer worden bewoners al in een vroeg stadium begeleid
bij hun terugkeer.   
De huidige 49 bewoners van de tijdelijke onderdaklocatie zijn de afgelopen dagen verhuisd naar andere voorzieningen.  
 
De komende periode verwijdert het COA de caravans van het terrein, dat eigendom is van het COA.

Bron: COA

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular