Informateur Wijffels heeft woensdag 7
februari 2007 de Eerste en Tweede Kamer geïnformeerd over het
coalitieakkoord tussen CDA, PvdA en ChristenUnie.

Het akkoord is zeer uitgebreid en is
volledig op het internet gepubliceerd. Voor het lezen hiervan moet
de PC wel zijn uitgerust met een programma dat .pdf documenten kan
openenen leesbaar maken. Het regeerakkoord is
hier
te vinden.

bron:RVD