Onethische test van medicijnen in
ontwikkelingslanden moeten stoppen, vinden PvdA, SP en GroenLinks.
Kees Vendrik van GroenLinks pleitte er voor om de vrijwillige code
voor maatschappelijk verantwoord ondernemen te verplichten. 'Dat
is toch ook gebeurd met de code Tabaksblat?' In aanloop naar de
verkiezingen besteden politieke partijen geen enkele aandacht aan
ontwikkelingssamenwerking. Een gemiste kans, vindt Stichting Wemos ,
die zich sterk maakt voor het wereldwijde recht op gezondheid.
Daarom vierde Wemos vrijdag 17 november haar jubileum met 'De
Grote Verkiezingsshow'.

In een bomvol Pakhuis De Zwijger in
Amsterdam

werden politici aan de tand werden gevoeld
over hun partijplannen. Aanwezig waren

Diederik Samsom (PvdA), Sharon Gesthuizen
(SP) en Kees Vendrik (GroenLinks). CDA en VVD vonden het onderwerp
niet belangrijk genoeg om naar Amsterdam af te reizen.

Geen politieke wil

Uit een recent rapport blijkt dat
farmaceutische bedrijven nieuwe geneesmiddelen vaak op onethische
wijze testen in ontwikkelingslanden. Het rapport, afkomstig van
SOMO (Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen), werd na
afloop van het debat aan de deelnemers overhandigd. 'Op dit moment
ontbreekt de politieke wil om daar iets aan te doen', vond
Vendrik. Hij wees op het bestaan van een vrijwillige code voor
maatschappelijk verantwoord ondernemen. 'De overheid hoeft die
code alleen maar verplicht te maken, zoals in 2003 is gebeurd met
de code Tabaksblat. Dan zijn de Unilevers en Organons in Nederland
voortaan wettelijk verplicht om maatschappelijk verantwoord te
ondernemen.' Wat Samsom betreft blijft het daar niet bij. 'Ik
vind het belangrijk dat bedrijven verder gaan dan wat hun wordt
opgelegd.' Hij erkende dat hij dat soort bedrijven weinig
tegenkomt, 'zeker in de farmaceutische industrie.' Gesthuizen
stelde vast dat het in Nederland 'perfect geregeld' is dankzij
een medisch-ethische commissie. 'Waarom breiden we dat niet uit
naar andere landen. Waarom zouden we Nederlandse bedijven niet
kunnen aanpakken voor misdrijven die ze in het buitenland
begaan?

Artsen verlaten moederland

Veel artsen in arme landen vertrekken kort
na hun opleiding naar het buitenland omdat ze daar meer kunnen
verdienen. Veel Afrikaanse landen kampen daardoor met een groot
tekort aan zorgverleners. 'Er werken meer Ethiopische artsen in
het buitenland dan in Ethiopië', sprak Gesthuizen. 'We
willen nu eens goed toetsen wat de effecten zijn van die
braindrain.' Samsom wees op het tegenstrijdige immigratiebeleid
van veel westerse landen. 'Als we kansrijke mensen aantrekken,
moeten we dan niet ook kansarmen toelaten?' Ook pleitte hij ervoor
om opgeleiden artsen uit arme landen te stimuleren weer terug te
gaan naar hun moederland en daar hun kennis te gebruiken. Vendrik
haalde een voorbeeld uit het recente verleden aan. In 2001 werden
verpleegkundigen uit Zuid-Afrika geworven om in een Nederlans
ziekenhuis te werken. 'Echt te zot voor worden. Wij mogen onze
zorgproblememen niet afwentelen op arme landen, met als gevolg dat
de zorg daar wordt uitgehold.'

bron:Stichting Wemos