Morgen reikt KWF-voorzitter Marten Oosting tijdens de 56e Algemene Ledenvergadering van KWF Kankerbestrijding de Prof. dr. P. Muntendamprijs 2005 uit aan dr. Jan Willem Coebergh (1946), arts-epidemioloog en sociaal-geneeskundige. Hij krijgt de onderscheiding voor zijn gevarieerde wetenschappelijk-epidemiologisch onderzoek en pioniersarbeid voor de kankerregistratie, vooral in Zuid-Nederland. Coebergh: 'de toekenning van de onderscheiding stimuleert om nà³g meer te doen met de steeds waardevollere schat aan gegevens'.

In Nederland zijn de Integrale Kankercentra verantwoordelijk voor het verzamelen van de gegevens voor de Nederlandse Kankerregistratie. Coebergh deed vooral ervaring op met de oudste registratie in Eindhoven. Hij bewerkte de gegevens om trends te signaleren, toekomstscenario's op te stellen en vervolgens door te vertalen naar de veranderingen in het aantal nieuwe gevallen van kanker en de overleving. Het in 2004 uitgebrachte rapport 'Kanker in Nederland' van de Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding kwam onder Coeberghs voorzitterschap tot stand. Hierin wordt op basis van gegevens van de kankerregistraties vooruitgekeken naar de omvang en ernst van kanker tot 2015, zodat beleidsmakers en zorgverleners hun verantwoordelijkheden kunnen nemen. Coebergh zorgde er begin jaren negentig voor dat naast de standaard tumorgegevens ook gegevens over bijkomende ziekten (co-morbiditeit) worden geregistreerd. Dit vormt de basis voor onderzoek naar de behandeling van oudere kankerpatiënten, die door de vergrijzing in aantal toenemen. Coebergh deed vooral onderzoek op het gebied van huid-, borst-, prostaat-, dikkedarm-, long- en lymfeklierkanker.

Verdiensten
Coebergh is hoofd van de sector Onderzoek van het Integraal Kankercentrum Zuid. Daarnaast is hij als epidemiologisch onderzoeker en docent verbonden aan het Erasmus MC. Hij is lid van de Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding, de Wetenschappelijke Adviesraad PALGA en van vele adviescommissies. Ook is hij lid van Europese stuurgroepen van kankerregistraties. Sinds 2003 is hij voorzitter van de Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV) en vooral actief op het gebied van zelfregulering. Hij nam het initiatief tot de code 'Goed Gebruik' (van lichaamsmateriaal) en de Commissie Regelgeving Onderzoek (COREON).

Muntendam
De Muntendamprijs bestaat uit een oorkonde en een penning. Daarnaast mag Coebergh voor een bedrag van 50.000 euro een bestemming aangeven binnen de kankerbestrijding. Hij heeft gekozen voor onderzoek naar de lange-termijnprognose van borst- en dikkedarmkankerpatiënten. Ook wil hij kijken wat de risico's zijn voor deze patiënten om andere soorten kanker te krijgen.

bron:KWF