Stichting Drents Plateau reikt dit jaar weer de Drentse Welstandsprijs uit. Thema is: Openbare Ruimte. De gemeente Coevorden dingt mee met de prachtige 'Brink' in Oud-Aalden.

Aan alle gemeenten in de provincie is de gelegenheid gegeven drie of vier bijzondere plekken voor te dragen, die in de ogen van het gemeentebestuur in aanmerking zouden kunnen komen voor de prijs. Gekozen is voor een opzet met een publieksprijs à¨n een prijs toegekend door een vakjury.

Aangegeven is dat het begrip openbare ruimte, of openbaar gebied, ruim genomen kan worden. Gedacht kan worden aan een recent aangelegd plein, plantsoen, park, rotonde, straat of parkeerterrein, of aan een recentelijk heringerichte openbare ruimte. Maar ook kon een straat, weg, brink of iets dergelijks, waar heel weinig aan ontworpen is, voorgedragen worden. De ruimte diende binnen de bebouwde kom te liggen en een verblijfskwaliteit te hebben. Heidevelden, bossen, beeklandschappen en dergelijke deden dus niet mee.

De jury heeft op 15 april al deze locaties bezocht en heeft uiteindelijk elf ervan genomineerd voor de Drentse Welstandsprijs 2005.

bron:Gemeente Coevorden