(Persbericht) Rotterdam, 10-12-2010. Bestrijden van overlast middels het automatiseren van het deurbeleid

Terwijl de overheid en gemeenten discussiëren over wat de beste manier is om de overlast van coffeeshops terug te dringen, heeft The 4 Floors in Rotterdam zelf het initiatief genomen om deze problematiek aan te pakken. Zij hebben een systeem in gebruik genomen waarbij het deurbeleid automatisch is geregeld. Het systeem zorgt ervoor dat minderjarige worden geweerd en dat bezoekers voor het betreden van de shop worden geïnformeerd over de gevaren van het gebruik van softdrugs. Daarnaast zorgt het systeem ervoor dat er een goede doorstroom van bezoekers is. à¢â‚¬Å“Er ontstaat geen discussie meer aan de deur, want het apparaat liegt niet. Daarnaast hoeven onze vaste klanten niet meer bij elk bezoek zijn of haar ID te laten zien, enkel de vingerafdruk is voldoende om toegang te krijgen. Dit voorkomt opstopping, wat resulteert in minder overlast.à¢â‚¬ Aldus de coffeeshop ondernemer.

Het geavanceerde systeem, een soort van zuil, bepaalt aan de hand van het legitimatiebewijs iemands leeftijd. Om te voorkomen dat gemanipuleerde documenten worden geaccepteerd, controleert het systeem het legitimatiebewijs op echtheid. Daarnaast wordt de pasfoto op het document vergeleken met het gezicht van de persoon die voor de zuil staat. Dit voorkomt look-a-like fraude. Om als bezoeker niet iedere keer deze stappen te moeten ondernemen, kan men kiezen om zich als vaste bezoeker te laten registreren middels een vingerafdruk. Met behulp van deze vingerafdruk kan bij elk volgend bezoek het tourniquet bij de ingang worden geopend. De opslag van de vingerafdruk is volledig anoniem, omdat de vingerafdruk als een code wordt opgeslagen.

Het systeem is voorbereid op de toekomst. De vijf grams regeling is met behulp van de registratie van de vingerafdruk zeer eenvoudig te handhaven. En mocht de overheid in de toekomst beslissen om softdrugs alleen maar beschikbaar te stellen voor Nederlanders, dan is het zeer eenvoudig in te regelen dat men zich alleen kan registreren met een Nederlands legitimatiebewijs. Kortom, het apparaat zorgt er automatisch voor dat wordt voldaan aan de huidige wet- en regelgeving.

Enkele varianten op dit systeem zijn al in gebruik bij verschillende horecagelegenheden in Rotterdam en omgeving. De horecagelegenheden merken dat na het invoeren van het systeem oude klanten weer terugkomen. Deze klanten zien namelijk dat de overlast in de horecagelegenheid sterk afneemt. Met behulp van het systeem kan de horecaondernemer zeer eenvoudig en doeltreffend de zogenaamde raddraaiers weren.