Van 29 mei tot en met 4 juni vindt voor de zestigste keer de Anjeractie plaats, de jaarlijkse collecte voor het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg organiseert zoals altijd de Anjerloterij. 

Ongeveer 44.000 collectanten van culturele verenigingen komen langs de deur of collecteren op drukke punten in de stad om een bijdrage voor de cultuur en het natuurbehoud in Nederland te vragen. Mede dankzij deze giften kan het Prins Bernhard Cultuurfonds jaarlijks bijna vierduizend projecten ondersteunen: van de aanschaf van instrumenten en kleding voor de plaatselijke harmonie of de restauratie van een vaandel tot de deelname aan een breakdancefestival of de aanschaf van een transportfiets voor de toneelvereniging. 
Giften van particulieren dragen bij aan de inkomsten van het fonds en zijn nodig om deze projecten financieel te kunnen blijven steunen. 
Eenderde van de opbrengst komt rechtstreeks ten goede aan de collecterende vereniging. De overige tweederde - aangevuld met een bijdrage uit het budget van het landelijk bureau - is bestemd voor culturele projecten binnen de regio waar de opbrengst is opgehaald. 
 
In 2005 besteedde het Prins Bernhard Cultuurfonds 16,8 miljoen euro aan 3853 projecten. Het fonds geeft subsidies, kent prijzen en beurzen toe en verstrekt opdrachten op zijn werkterrein. Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft afdelingen in alle provincies en in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. De afdelingen subsidiëren initiatieven met een plaatselijk of regionaal karakter. Het landelijk bureau te Amsterdam richt zich op landelijke projecten. De besturen en adviescommissies van het fonds bestaan uit mensen uit het veld, die hun diensten zonder financiële vergoeding ter beschikking stellen. Alle donaties, giften en schenkingen komen daardoor voor de volle honderd procent ten goede aan de doelstelling: het stimuleren van cultuur en natuurbehoud in Nederland. 
 
bron:Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds