In een eerste reactie is CNV Publieke Zaak
kritisch over het regeerakkoord van het nieuwe kabinet van CDA,
PvdA en Christen Unie. Uit de vandaag uitgelekte concepten wordt
duidelijk dat het kabinet veel wil investeren. Het is echter de
collectieve sector die de rekening betaalt. Het kabinet maakt
hiermee een valse start.

De nieuwe regeerploeg zegt vertrouwen te
hebben in het maatschappelijk middenveld, maar lapt dit met enkele
afspraken in het regeerakkoord aan de laars. Er wordt maar liefst
750 miljoen euro ingeboekt om te bezuinigingen op de rijksoverheid.
Voorzitter Paul Koeslag van CNV Publieke Zaak:'Wij schatten in dat
het om 15.000 banen gaat. Wij werken niet mee aan een dergelijke
kaalslag. 'Datzelfde geldt voor de beperking van de
ontslagvergoeding voor werknemers in de collectieve sector tot
één jaarsalaris. 'Er wordt nu een onderscheid
gemaakt tussen het bedrijfsleven en de collectieve sector.
Kabinetten gaan niet over ontslagregelingen. Dat is een zaak voor
de cao-tafel.' Verder haalt het nieuwe kabinet eenzijdig een
streep door de mogelijkheid via levensloop eerder met werken te
stoppen. Met het meebetalen aan de aow krijgen deze werknemers een
levensloopstraf opgelegd.

Zorg

De investeringen in de zorg zijn voor CNV
Publieke Zaak volstrekt onvoldoende. Van de 500 miljoen
investeringen gaat slechts een klein deel naar de verpleeghuiszorg.
Over de andere zorgsectoren wordt met geen woord gerept. De komende
jaren worden enorme personeelstekorten verwacht, maar het kabinet
trekt hier geen geld voor uit. Op zich is een maatschappelijke
stage voor scholieren sympathiek, maar dit vraagt wel om
stagebegeleiders in de zorgsector. Gezien de hoge werkdruk voorziet
CNV Publieke Zaak grote problemen om dit effectief uit te voeren.
Wel is het positief dat er extra geld gaat naar de kinderopvang en
justitie.

Het kabinet zegt in het regeerakkoord in
de eerste honderd dagen veel te willen investeren in het overleg
met maatschappelijke organisaties. Met de aangekondigde maatregelen
voor de collectieve sector heeft CNV Publieke Zaak er weinig
vertrouwen in dat een sociaal akkoord snel tot stand komt.

bron:CNV