Minister Plasterk heeft naar aanleiding
van een verzoek van de Tweede Kamer besloten de invoering van het
collegegeldkrediet door te zetten. Studenten kunnen met ingang van
het studiejaar 2007-2008 het te betalen collegegeld lenen en
krijgen dus meer financiële armslag. Dat heeft de minister in
een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Het voorstel voor
invoering van het collegegeldkrediet wordt toegevoegd aan het
wetsvoorstel meeneembare studiefinanciering naar het buitenland dat
al bij de Tweede Kamer ligt.

Als studenten meer betalen dan het
reguliere collegegeld (ongeveer 1500 euro) kunnen ze dankzij het
collegegeldkrediet ook meer lenen, tot maximaal vijf keer de hoogte
van het collegegeld. Hierdoor wordt het ook makkelijker om in het
buitenland te studeren. Het terugbetalingssysteem van
studieleningen en de hoogte van de rente veranderen niet.

bron:OCW