Vraag: Wat is het meest gevaarlijke land voor vakbondsmedewerkers ter wereld? Antwoord: Colombia. Vanaf 1 januari tot 20 april van dit jaar zijn daar maar liefst 16 vakbondsleiders vermoord. Dat is ruim vier per maand!

Hun collega's moeten onder voortdurende bedreiging en intimidatie hun werk voortzetten. Met 123 doodsbedreigingen, 2 pogingen tot moord, 6 huisuitzettingen, arrestaties en allerhande andere zaken, wordt dat steeds moeilijker. Vorige week werd nog een bestuurslid van de vakbond voor het gevangeniswezen vermoord. Drie van zijn vakbondscollega's zijn nu in Nederland om aandacht te vragen voor de situatie in Colombia. Zij bezoeken ook andere EU-landen om zoveel mogelijk mensen van de ernst van de situatie te doordringen. Buitenlandse druk op de Colombiaanse overheid kan de situatie wellicht verbeteren.

Het algemene beeld van Colombia is, dat het de laatste tijd beter gaat qua vakbondsrechten. Dit wordt dan gestaafd met het lagere aantal moorden in vergelijking met eerdere jaren. Margreet Vrieling, beleidsadviseur CNV Internationaal: "Ik heb wat mensen van de delegatie gesproken en hun deze conclusie voorgelegd. Zij legden uit hoe het echt zit. De vakbondsorganisaties hebben het zeker het laatste jaar, steeds moeilijker en worden steeds meer gemarginaliseerd. Dus logisch, als er minder mensen lid zijn en actief zijn voor een vakbond, heb je minder vakbondsslachtoffers..." Vrieling noemt het bezoek van de Colombiaanse collega's vooral belangrijk, omdat het de broodnodige achtergrondinformatie en nuancering biedt bij het ´officiële' verhaal van de Colombiaanse overheid en werkgevers. "Heel goed dat ze hier zijn. Informatie over de werkelijke situatie van werknemers in Colombia en problematiek van werknemersorganisaties is niet goed bekend. Maar in ieder gevoel is nu eens te meer duidelijk dat de Colombiaanse overheid veel meer moet worden aangesproken op het overtreden van internationale regels."

Dat is ook het belangrijkste verzoek van de Colombianen dinsdag aan de Tweedekamer delegatie, die belast is met naleving van de internationale ILO-normen  (internatioale arbeidsnormen, zoals recht op vormen vakbond en recht om collectief afspraken te maken over arbeidsvoorwaarden). De kamerdelegatie bestond uit CDA-ers Kathleen Ferrier en Jan Jacob van Dijk en Chris Douma van de Pvda.
Zij werden door de Colombiaanse vakbondsleiders gevraagd de Nederlandse regering te overtuigen een brief naar de Colombiaanse overheid te schrijven, en hen zo te wijzen op de noodzaak van het naleven van de internationale ILO-normen. Ook zou het parlement zelf een brief kunnen sturen. Verder zouden de Colombianen graag een permanente vertegenwoordiger van de ILO in hun land zien, om voortdurend de naleving van de regels te kunnen monitoren. In juni wordt in Zwitserland een internationale ILO-conferentie georganiseerd. De Colombianen willen dit pleidooi daar herhalen.
Vrieling: "Jammer is dat op dit moment de aanwezige kamerleden geen concrete toezeggingen konden doen. De Nederlandse inzet is namelijk nog niet bekend voor ILO-conferentie in juni. Er moet eerst nog een algemeen overleg plaatsvinden tussen de vaste kamercommissie Sociale Zaken met het Ministerie, die delegatieleider is op de ILO-conferentie. De kamerleden hebben wel toegezegd, dat ze de Colombiaanse situatie zeker aan de orde zullen stellen op het eerstvolgende overleg. Dat is alles wat er inzat. En als er nog een algemeen overleg is voor juni, is het mooi. Dan kan Nederland op de ILO-conferentie nog op de situatie in Colombia terugkomen."

In het rapport ter voorbereiding van de Europese toer van de Colombianen, staan nog veel meer feiten en voorbeelden van hoe het vakbondswerk onmogelijk wordt gemaakt. Vrieling: "De arbeidsomstandigheden en - voorwaarden verslechteren ook steeds meer. Collectieve arbeidsovereenkomsten verdwijnen langzamerhand en zelfs rechters die een onafhankelijke uitspraak moeten doen over werknemersrechten, wordt het werken steeds vaker onmogelijk gemaakt."

De delegatie die momenteel ons land bezoekt, telt drie leden. Hà©ctor Amadeo Rodrà­guez, uitvoerend secretaris van de CTC, Ramà³n Eli Cà¡mara, verantwoordelijk voor internationale betrekkingen van de CUT en Mario de Jesàºs Cardona Marà­n, verantwoordelijk voor de agrarische en industriesector binnen de CGT. De delegatie informeert met name over de maatregelen en oorzaken voor het terugdringen van de vakbeweging en het niet naleven van de overheid van de door haar geratificeerde conventies, met name de fundamentele. De collega's zullen woensdag Nederland verlaten om in buurlanden hun zaak te bepleiten.

bron:CNV