Ruim 600.000 mensen met een ernstige of zeer ernstige beperking zouden graag op vakantie in Noord-Nederland gaan, mits de accommodaties hier geschikt voor zijn. Dit blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (N.V. NOM), de noordelijke provincies, vier thuiszorgorganisaties en de noordelijke Kamers van Koophandel.

Van de toeristen met een zorgvraag ondervindt 80% belemmeringen in het vakantieaanbod. Bijna de helft van de toeristen die zorg nodig hebben, willen graag vaker en langer op vakantie. Noord-Nederland wordt als vakantiebestemming door deze groep positief beoordeeld, waarbij een interessant toeristisch aanbod in de omgeving hoog gewaardeerd wordt. Helaas weten vraag en aanbod elkaar onvoldoende te vinden, omdat de consument niet op de hoogte is van het gevarieerde aanbod in Noord Nederland. Het liefst wil de toerist met een zorgbehoefte op vakantie met mensen die geen zorg behoeven. Verblijf in hotel, huisje of appartement verdient de voorkeur. Aparte zorghotels spreken beperkt aan.

Klachten over accommodaties
Er zijn onvoldoende accommodaties die passen bij de wensen van de
zorgvrager. Verhoogde toiletten, liften, beugels aan de muur van het
toilet, geen drempels, aangepaste douches en brede deuropeningen staan allemaal hoog op de wensenlijst, maar zijn in Noord-Nederland in de recreatiesector in onvoldoende mate te vinden. En als de accommodatie aangeeft speciale voorzieningen voor gehandicapten te hebben, komt het voor dat er een zandpad naar de voordeur ligt of een aangepast toilet dat uitsluitend via de trap bereikbaar is.
Bestedingen
Een toerist met een zorgvraag is bereid meer geld uit te geven dan de
doorsnee toerist. Een week vakantie mag € 420 kosten, terwijl een doorsnee toerist hier gemiddeld niet meer dan € 154 voor betaalt. De onderzoekers concluderen dat bij een optimale promotie een toenemende vraag ontstaat van 2100 slaapplaatsen. Dit zou goed zijn voor een extra werkgelegenheid van 334 arbeidsplaatsen en een toename van bestedingen van minimaal € 16 miljoen. Ook in de zorg ontstaan nog eens 174 arbeidsplaatsen.
Aanbeveling
De onderzoekers komen tot de conclusie, mits Noord Nederland dit potentieel wil benutten, het goed zou zijn een netwerkorganisatie in het leven te roepen, die bij voorkeur gebruik maakt van bestaande organisaties en infrastructuur.
Over het onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd door de bureaus Verkooijen & Beima en Vander Tuuk in opdracht van de N.V. NOM, de drie noordelijke provincies, vier thuiszorgorganisaties, te weten Icare, Zorggarant Thuiszorg, Samenzorg en Thuiszorg Zuid-West Friesland en de noordelijke Kamers van Koophandel. De resultaten zijn afgeleid uit vraaggesprekken, enquêtes en ronde tafel ontmoetingen.
bron:NOM