Op vrijdag 20 mei tussen 11 en 13 uur houdt het Comità© Anti Stierenvechten (CAS) een eigen referendum in Utrecht over de Europese grondwet. Het CAS vraagt mensen hun stem uit te brengen, omdat de grondwet misstanden als stierengevechten nadrukkelijk toestaat en daarmee stierenvechtlanden als Spanje, Portugal en Frankrijk ruggesteun geeft.  

Woordvoerder van het CAS Saskia Oskam: 'Wij vinden het onaanvaardbaar dat straks alle landen van de Europese Unie achter het stierenvechten gaan staan, omdat het een culturele traditie zou zijn. Misstanden als het barbaarse stierenvechten zouden juist verboden moeten worden door de EU'. 
 
Het Comità© Anti Stierenvechten protesteert al jaren tegen het feit dat Europa het stierenvechten ziet als een Spaanse kwestie en niet als een Europese. Oskam: 'Het Verdrag van Amsterdam gaf al geen bescherming aan dieren die uit naam van cultuur, religie en traditie werden gemarteld en gedood, maar nu is deze passage nota bene overgenomen in de Europese grondwet. Onbegrijpelijk als je weet dat zelfs 2 van de 3 Spanjaarden tegen het stierenvechten zijn. De lidstaten hebben zich duidelijk laten misbruiken door de Spaanse politieke lobby, omdat er grof geld wordt verdient aan deze martelingen'.  
 
Het CAS vindt dat Europa moet opkomen voor alle dieren in de Europese Unie. 'Door een ruime uitzonderingsclausule op te nemen in de grondwet, worden miljoenen dieren in Europa uitgesloten van bescherming. Niet alleen het stierenvechten, maar ook de drijfjacht, het ziek maken van ganzen voor foie gras, rituele slachtingen e.d. kunnen hierdoor zonder belemmeringen doorgang vinden', aldus Oskam. 'Op onze website www.stieren.net kunnen mensen sinds kort ook hun stem uitbrengen. Ruim 90 procent stemt daar tà©gen de Europese grondwet, vanwege het voor dieren trieste grondwetsartikel'. Met de actie in Utrecht wil het CAS peilen of mensen weten wat de grondwet inhoudt voor de dieren in de Europese Unie.  
 
bron:CAS