Het aantal commerciële diagnostische centra zal bij een sterke marktwerking de komende tien jaar groeien. Deze centra zullen inspelen op de toenemende vraag vanuit de bevolking om scanapparatuur te gebruiken, ook in situaties waarin het nut ervan niet bewezen is, bijvoorbeeld bij het uitvoeren van een routinematige 'check up'. Dit leidt tot een grotere behoefte aan scanapparatuur en gekwalificeerd personeel in de oncologie. Zo blijkt uit het rapport 'Beeldvormende technieken in de kankerbestrijding' van KWF Kankerbestrijding, dat vandaag is verschenen. 

KWF Kankerbestrijding is in principe geen voorstander van het commercieel aanbieden van beeldvormende technieken, zoals MRI-, PET- en CT-scan. Uitbesteding aan commerciële centra bedreigt de effectieve samenwerking tussen de verschillende zorgverleners, waar iemand die (mogelijk) kanker heeft achtereenvolgens mee te maken krijgt. Bij de inzet van beeldvormende technieken moet altijd voorop staan dat de patiënt er baat bij heeft. Het is dan ook belangrijk om mensen goed voor te lichten over de mogelijkheden, maar ook de beperkingen, van beeldvormende technieken. KWF Kankerbestrijding zal zich hiervoor inzetten. 
 
Ook zonder marktwerking stijgt de vraag naar beeldvormende technieken door de verwachte groei van het aantal nieuwe kankerpatiënten (van 69.000 in 2000 naar 95.000 in 2015). Artsen zullen daarnaast steeds vaker geavanceerdere technieken inzetten in een vroegere fase van de ziekte. De toekomstige behoefte aan scanapparatuur hangt bovendien af van de eventuele inzet bij bevolkingsonderzoeken naar kanker en de mate waarin nieuwe toepassingsgebieden binnen de oncologie worden ontdekt. KWF Kankerbestrijding verwacht bijvoorbeeld een opmars van de PET, een scantechniek die onder andere kan worden gebruikt bij de beoordeling of chemotherapie bij een kankerpatiënt wel of niet aanslaat.  
 
Als we kankerpatiënten ook in de toekomst optimale zorg willen geven, moeten beleidsmakers in de gezondheidszorg en zorgverleners stevig investeren in de aanschaf van nieuwe en effectievere apparatuur voor het opsporen, in kaart brengen en monitoren van tumoren. Maar er moet nadrukkelijk ook geïnvesteerd worden in de opleiding en organisatie van personeel. Wetenschappelijk onderzoek moet zich meer richten op de werkelijke bijdrage van (nieuwe toepassingen van) beeldvormende technieken aan de zorg voor de patiënt die (mogelijk) kanker heeft. 
 
Het Rapport 'Beeldvormende technieken binnen de kankerbestrijding' is opgesteld door de werkgroep Beeldvormende technieken binnen de oncologie, onder voorzitterschap van Prof. dr. Willem Mali. De werkgroep maakt onderdeel uit van de Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding 

bron:KWF