De Nederlandse Moslim Raad (NMR) en het
Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) dienen voor 20 oktober 2007
tot een zodanige vorm van samenwerking te komen dat de zendtijd ten
behoeve van de islam aan één organisatie kan worden
toegewezen. Mocht dat niet lukken, dan bestaat het risico dat de
zendtijd niet meer kan worden toegewezen.

Naar aanleiding van de zendtijdaanvragen
voor de periode 2005-2010 oordeelde het Commissariaat destijds dat
de NMR en het CMO gezamenlijk voor zendtijd in aanmerking kwamen.
Voor een goede afspiegeling van de moslimgemeenschap zijn beide
organisaties van belang. Omdat beide partijen geen samenwerking tot
stand wisten te brengen, werd in april 2005 besloten de zendtijd
voor de islam te verdelen tussen NMR en CMO. Begin 2007 besliste de
Raad van State echter dat het Commissariaat zich aan de eigen
beleidsregels moet houden en de beschikbare zendtijd maar aan
één moslimorganisatie kan toekennen.

De pogingen die de afgelopen periode zijn
ondernomen om tot samenwerking te komen, zijn vruchteloos gebleven.
Het Commissariaat vindt dat onbegrijpelijk. Zeker gezien de
mogelijkheid die de afzonderlijke organisaties is geboden om
weliswaar onder één bestuur maar toch programmatisch
zelfstandig te opereren. Het Commissariaat is dan ook van oordeel
dat de NMR en het CMO tekort zijn geschoten in hun verplichting om
tot samenwerking te komen. Het Commissariaat geeft de organisaties
nog een half jaar de tijd om deze toch tot stand te brengen.

Bron: Commissariaat voor de Media