De commissaris van de Koningin in de
provincie Utrecht, mr B. Staal, werkt op verzoek van Gedeputeerde
Staten door tot half februari 2007. Afgelopen augustus kondigde
Staal aan per 1 januari 2007 ontslag te vragen aan de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Begin 2007 zal Staal
worden benoemd tot voorzitter van de Nederlandse Vereniging van
Banken (NVB).

In de korte periode van 1 januari 2007 tot
half februari zal Staal zich nog richten op zijn rijkstaken (onder
meer lopende burgemeestersbenoemingen), het voorzitterschap van
gedeputeerde staten en op drie voor de provincie Utrecht wezenlijke
voorzitterschappen: de NV Utrecht (bestuurlijk samenwerkingsverband
van overheden ter versterking van de noordvleugel van de Randstad),
de stuurgroep Vechtvisie (landschapsinrichting in de Vechstreek) en
het project Hart voor de Heuvelrug. De overige taken, waaronder
representatieve verplichtingen, zullen in deze periode door een
gedeputeerde als loco-commissaris worden uitgevoerd.

De minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties heeft na overleg met de commissaris toegezegd
dat uiterlijk per 1 maart 2007 een nieuwe commissaris van de
Koningin in Utrecht zal worden benoemd. Het provinciebestuur vindt
een korte verlenging na 1 januari van belang, om in de periode tot
aan de statenverkiezingen van 7 maart 2007 voldoende bestuurlijke
gewicht te kunnen geven aan de drie genoemde bestuurlijke
voorzitterschappen.

Staal ziet met het oog op de beperkte
omvang van de werkzaamheden per 1 januari 2007 af van salaris. Het
geplande officiële afscheid van de commissaris tijdens de
buitengewone vergadering van Provinciale Staten op 20 december
aanstaande zal gewoon doorgaan.

bron:Provincie Utrecht