Een delegatie uit de vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken
brengt van 20 tot en met 25 februari 2005 een werkbezoek aan Suriname.

De aanleiding van het bezoek vormt de in juni 2004 door de Nederlandse
ministers voor Ontwikkelingssamenwerking en van Buitenlandse Zaken
uitgebrachte notitie ?Een rijke relatie. Suriname en Nederland: heden
en toekomst?. Voordat de commissie met de beide bewindspersonen het
debat over deze nota wil aangaan, wil de commissie zich zo goed
mogelijk informeren over de in Suriname bestaande beleving van de
huidige en bovenal de toekomstige relatie tussen Suriname en Nederland.
De delegatie spreekt daarom onder meer met leden van de Surinaamse
regering, leden van De Nationale Assemblee en vertegenwoordigers van
non-gouvernementele organisaties. Ook zal de delegatie zich laten
informeren door denktanks en gesprekspartners uit het Surinaamse
bedrijfsleven.

Aan het bezoek nemen de volgende leden deel:

- De Haan (voorzitter, CDA);

- Brinkel (CDA);

- Rambocus (CDA);

- Koenders (PvdA);

- Van Baalen (VVD);

- Karimi (GroenLinks);

- Dittrich (D66).

Griffier van de delegatie is de heer P.A. van Oort.

Bron: Tweede Kamer der Staten Generaal