Op maandag 30 mei aanstaande beoordeelt de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) zes leeftijdszaken op grond van de WGBL. Het betreft vijf verzoeken om een oordeel van medewerkers van verschillende supermarkten in Nederland die vanwege hun leeftijd zijn ontslagen of waarvan contracten om die reden niet werden verlengd. Eà©n zaak is ingediend door CNV Jongeren.  
Deze uitzonderlijke zittingsdag van de CGB start om 11.00 uur met de behandeling van de eerste zaak en eindigt omstreeks 15.30 uur.  

Tussen 11.45 en 12.45 uur die maandag nodigt de voorzitter van de Commissie, Alex Geert Castermans, de pers uit voor een toelichting op het werk van de CGB dat inmiddels 10 jaar bestaat, de WGBL en de zaken die die dag spelen. Castermans is sedert een jaar voorzitter van de Commissie. Er is gelegenheid tot vragen stellen. De CGB zorgt aansluitend voor een broodje.  
Om 13.00 uur dient het verzoek om een oordeel van CNV Jongeren. Ook hiervoor is de pers van harte uitgenodigd. 
 
Vorige week oordeelde de CGB al in een leeftijdszaak. Een supermarktketen maakte verboden onderscheid op grond van leeftijd. Aan een verzoekster (20 jaar) was op voorhand kenbaar gemaakt dat zij te oud was om in aanmerking te komen voor vacant komende functies van caissià¨re of winkelmedewerker.  
Uit overlegde gegevens bleek dat het supermarktfiliaal sinds 2004 uitsluitend personen van 16 tot 18 jaar nieuw heeft aangenomen als caissià¨re of winkelmedewerker. Daarnaast was een kassabon van een ander filiaal van deze supermarktketen in geding waarop staat 'Ben jij op zoek naar werk? En ben je niet ouder dan 19 jaar? Vraag dan info bij de counter.' 
 
De Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBL) heeft tot doel het bieden van bescherming tegen onderscheid op grond van leeftijd in de verschillende stadia in een mensenleven en het tegengaan van vooroordelen.  
De CGB is in 1994 bij wet ingesteld om de gelijkebehandelingswetgeving te handhaven. Als burgers of instellingen een probleem op het gebied van gelijke behandeling voorleggen, velt de CGB daarover een objectief oordeel. Daarnaast geeft de CGB gevraagd en ongevraagd adviezen aan vakboden, werkgeversorganisaties en overheden. 
 
bron:CGB

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular