Minister Nicolaï voor Bestuurlijke
Vernieuwing en Koninkrijksrelaties heeft deze week de
adviescommissie inrichting verkiezingsproces geïnstalleerd. De
commissie heeft tot taak het verkiezingsproces in beeld te brengen
en voorstellen te doen voor verbetering of verandering van de
inrichting van het verkiezingsproces.

Vereisten hiervoor zijn vrije,
betrouwbare, voor ieder op gelijke wijze toegankelijke, praktisch
uitvoerbare, transparante en controleerbare verkiezingen waarin het
stemgeheim is gegarandeerd. Een van de vragen die de commissie zal
beantwoorden, is de vraag welke risico’s zijn verbonden aan
het gebruik van de huidige stemmachines, c.q. het elektronisch
stemmen en het stemmen met potlood.

Voorzitter, tevens lid van de commissie
is: dhr. mr. F. Korthals Altes, minister van Staat.

De overige commissieleden zijn:

. dhr. prof. mr. J.M. Barendrecht,
hoogleraar privaatrecht Universiteit van Tilburg;

. mw drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten,
burgemeester van de gemeente Hof van Twente;

. dhr. prof. dr B.K.F. Jacobs, hoogleraar
computerbeveiliging aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en aan
Technische Universiteit van Eindhoven;

. dhr. mr. drs. J.C. de Jager, lid
Innovatieplatform en algemeen directeur ISM eCompany te
Rotterdam;

. dhr. M.J.C. van der Wel MBA, Business
Development EMEA Manager (Fox-IT) in Delft

Voor 1 oktober 2007 brengt de commissie
advies uit.

bron:BZK