Minister Remkes heeft de Adviescommissie Versterking Randstad ingesteld. Oud-minister-president Kok wordt voorzitter. De commissie gaat adviseren over de concurrentiepositie en de bestuurlijke structuur van de Randstad.

De Adviescommissie Versterking Randstad moet vóór eind 2006 een oordeel geven over bestaande analyses van de internationale concurrentiepositie van de Randstad. De commissie adviseert ook over de rol die bestuurlijke knelpunten daarbij spelen.

Een volgend kabinet kan dan besluiten nemen over eventuele veranderingen in de bestuurlijke structuur van de Randstad.

Samenstelling
Minister van Staat en voormalig minister-president Kok wordt voorzitter van de commissie. De andere leden zijn:
prof. drs. G.J. Cerfontaine, president en CEO Schiphol Group;
mr. P.A. Nouwen, managementadviseur;
mr. M.J. Oudeman MBA, voorzitter directie Corus Nederland;
mr. Y.C.M.T. van Rooy, voorzitter College van Bestuur Universiteit Utrecht;
mr. M. Tabaksblat, oud-voorzitter Raad van Bestuur Unilever;
H. Zwarts, oud-voorzitter Raad van Bestuur Randstad Groep en oud-voorzitter Kamer van Koophandel Amsterdam.
De minister van BZK is opdrachtgever van de Adviescommissie, maar stemt af met de minister van VROM en de Holland Acht. Dit zijn de burgemeesters van de vier grote steden en de vier Commissarissen van de Koningin in de Randstad.

Randstad
De groei van het bruto regionaal product per inwoner blijkt in de Randstad sinds 2001 achter te blijven bij vrijwel alle andere grootstedelijke gebieden in Europa. Dat geldt ook voor de groei van het aantal werkenden. Verder is het vestigingsklimaat relatief minder aantrekkelijk geworden. Minister Remkes (BZK) heeft in de discussienotitie 'Maatwerk in het middenbestuur' verschillende bestuurlijke scenario's opgenomen. De commissie beoordeelt ook in welke mate de scenario's bijdragen aan een sterkere concurrentiepositie van de Randstad.

Bron: BZK